กาหลง รวมประโยชน์และสรรพคุณทั้งหมดของต้นกาหลง

Share This:

กาหลง

กาหลง ชื่อสามัญ Snowy Orchid Tree, Orchid Tree[1],[2]

กาหลง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE)[1],[2]

สมุนไพรกาหลง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เสี้ยวน้อย (เชียงใหม่), โยธิกา (นครศรีธรรมราช), กาแจ๊กูโด (มลายู-นราธิวาส), ส้มเสี้ยว (ภาคกลาง) เป็นต้น

เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล ปลูกขึ้นง่ายในดินร่วนทั่วไป ที่มีความชื้นและอุดมสมบูรณ์ นิยมปลูกเป็นปลูกเป็นไม้ประดับ ทางสมุนไพรมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไอ[1]

มีชื่อพื้นเมืองอื่นๆอีกคือ กาแจ๊ะกูโด (มลายู-นราธิวาส), ส้มเสี้ยว (ภาคกลาง), เสี้ยวน้อย (เชียงใหม่), เสี้ยวดอกขาว

สรรพคุณของกาหลง

 1. ดอกมีรสสุขุม มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต (ดอก)[1],[3],[4],[5]

 2. รากใช้ต้มเป็นยาดื่มช่วยแก้อาการไอ (ราก)[5]

 3. รากใช้เป็นยาแก้บิด (ราก)[5]

 4. สรรพคุณเป็นยาแก้โรคสตรี (ต้น

 5. ดอกสามารถใช้รับประทานได้ และชาวเขาจะนิยมใช้ยอดอ่อนมารับประทาน[6]

 6. นิยมนำมาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้งในบริเวณอาคารบ้านเรือน และใช้ปลูกตามที่สาธารณะ อาจจะเป็นเป็นต้นแบบเดี่ยว ๆ หรือใช้ปลูกเป็นกลุ่ม ๆ มีดอกสีขาวสวยงามและมีกลิ่นหอม สามารถออกดอกได้ตลอดปี อีกทั้งรูปร่างของใบและทรงพุ่มก็งดงาม สามารถจัดแต่งทรงพุ่มได้ง่าย ปลูกเลี้ยงได้สบาย ไม่ต้องการปุ๋ยมาก และขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด เพราะสามารถจับปุ๋ยจากอากาศได้เอง แต่ควรปลูกไม้พุ่มเตี้ยด้านหน้าเพื่อใช้บังโคนต้นที่เปิดโล่งอยู่ของต้น\[3],[5]

 7. ชาวจีนมักปลูกต้น\ไว้เป็นไม้ประจำบ้าน ด้วยเชื่อว่าต้น\เป็นไม้ที่ให้คุณแก่เจ้าของบ้าน

 8. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ดอก[1],[3],[4],[5], ราก[5])

 9. ใบใช้รักษาแผลในจมูก (ใบ)[5]

 10. ดอกมีสรรพคุณช่วยแก้เลือดออกตามไรฟัน (ดอก)[1],[3],[4],[5] บ้างก็ว่าในส่วนของต้นก็มีสรรพคุณแก้ลักปิดลักเปิดเช่นกัน (ต้น)[5]

 11. ต้นและราก มีสรรพคุณเป็นยาแก้เสมหะ (ต้น,ราก)[5]

 12. ดอกช่วยแก้เสมหะพิการ (ดอก)[1],[3],[4],[5]

 13. ช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือด (ดอก)[5]

กาหลงเป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่หรือเกือบกลม ปลายเว้าลงมาสู่เส้นกลางใบลึกเกือบครึ่งแผ่นใบ ปลายแฉกทั้งสองข้างแหลม ปลายเส้นกลางใบมีติ่งเล็กแหลม ผลัดใบในฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และจะแตกใบใหม่ราวเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ดอกออกหลังจากใบใหม่แตกออกมาแล้ว ดอกสีขาว มีลักษณะเป็นช่อดอกสั้นๆ ออกตรงข้ามกับใบที่อยู่ตอนปลายกิ่ง มี 3-10 ดอก ฝักแบน คล้ายรูปขอบขนาน ปลายและโคนฝักสอบแหลม ปลายฝักมีติ่งแหลม ขอบฝักเป็นสันหนา มี 5-10 เมล็ด เมล็ดเล็กคล้ายรูปขอบขนาน

 

 

ขอบคุณที่มา

th.wikipedia.org
medthai.com

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง