จำปี รวมประโยชน์และสรรพคุณทั้งหมดของดอกจำปี

Share This:

 

 

จำปี

 

จำปี ชื่อสามัญ White champaka, White sandalwood, White jade orchid tree
จำปี ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia alba DC. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Michelia longifolia var. racemosa Blume) จัดอยู่ในวงศ์จำปา (MAGNOLIACEAE)  มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า จุมปี, จุ๋มปี๋ (ภาคเหนือ) มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของจีน มาเลเซียและอินโดนีเซีย แบ่งเป็นสปีชีส์ได้ประมาณ 50 ชนิด
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่องถี่ กิ่งเปราะ หักง่าย เรือนยอดรูปกรวยทึบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบมีรูปรี ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว แคบเรียบ มี 8-12 กรีบ ยาว 4-6 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง กิ่งมีขนสีเทา ใบเดี่ยวเรียงเวียน หูใบยาวถึง 2.5 เซนติเมตร มีขน ก้านใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ถึงแกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 5.5-16 เซนติเมตร ยาว 15.35 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ยาว 3 เซนติเมตร โคนใบสอบเรียว ก้านดอกย่อย ยาว 0-2 เซนติเมตร ดอกมีจำนวนมาก สีขาว มีกลิ่นหอม กลีบรวม มี 12 กลีบ
ประโยชน์ของจำปี
 1. ประโยชน์ของดอกจำปี ดอกใช้บูชาพระได้
 2. ดอกสามารถนำมาใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอางได้
 3. ดอกสามารถนำมาใช้อบเสื้อผ้าให้มีกลิ่นหอมได้
 4. ประโยชน์ของต้นจำปี เนื้อไม้ของต้นจำปี สามารถนำมาใช้ทำเป็นเครื่องเรือนได้
 5. ใช้ปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ โดยสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี
 6. ดอกใช้ทำอุบะ ห้อยชายพวงมาลัย
 7. ช่วยขับปัสสาวะ (ดอก, ผล)
 8. ใช้ต้มแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ (ใบ)
 9. ช่วยบำรุงประจำเดือน (แก่น)
 10. ช่วยขับระดูขาวของสตรี (ใบ)
 11. ดอกตูมใช้สำหรับการรักษาอาการหลังการแท้งบุตร (ดอกตูม)
 12. จำปีมีสรรพคุณช่วยบำรุงโลหิต (ดอก)
 13. ช่วยแก้ไข้ (เปลือกต้น, ดอก, ผล)
 14. น้ำที่สกัดจากใบมีฤทธิ์ช่วยระงับอาการไอ หอบได้ แต่ได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น (ใบ)
 15. ใบใช้ต้มแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (ใบ)
 16. ดอกช่วยบำรุงน้ำดี (ดอก)
 17. น้ำมันดอกจำปีมีสารที่ออกฤทธิ์ในการสงบประสาทและช่วยต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ (ดอก)
 18. ช่วยแก้อาการตาบวม (น้ำมันจากดอกจำปี)

เรื่องล่าสุด

เรื่องที่น่่าสนใจ