ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ อาการ สาเหตุหลักและวิธีการรักษา 23 วิธี Lymphadenitis

Share This:

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  ชื่อสามัญ (Lymphadenitis) (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  เป็นเนื้อเยื่อในระบบน้ำเหลือง โดยมีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆ รูปไข่ นุ่ม เคลื่อนที่ได้เล็กน้อย มีขนาดเล็กเป็นมิลลิเมตร ในภาวะปกติมักคลำไม่พบเพราะจะอยู่ปนไปกับเนื้อเยื่อไขมันและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ ต่อมน้ำเหลืองจะมีกระจายอยู่ทั่วตัวในทุกอวัยวะยกเว้นในสมอง มีหน้าที่สำคัญคือ เป็นตัวดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะเชื้อโรค นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคให้กับร่างกายด้วย    อักเสบติดเชื้อ

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

ต่อมน้ำเหลือง

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก โดยเฉพาะที่เกิดจากมีการติดเชื้อของเนื้อเยื่อ/อวัยวะใดๆแล้วส่งผลให้เกิดการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงตามมา แต่ไม่มีรายงานความชุกของภาวะนี้ อย่างไรก็ตาม เป็นภาวะที่พบได้ในทุกวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ และพบได้ในทั้งในเพศหญิงและเพศชายเท่าๆกัน

 

 

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

 

 

สาเหตุของต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

 1. เกิดจากการติดเชื้อของเนื้อเยื่อและ/หรืออวัยวะต่าง ๆ (เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด) แล้วส่งผลทำให้ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงอักเสบตามไปด้วย โดยไม่มีการติดเชื้อที่ต่อมน้ำเหลือง เช่น

 2.  อาการจากการมีแผลหรือการอักเสบของอวัยวะใกล้เคียง เช่น โรคเหงือก ฟันผุ, หรือ มีไข้ อ่อนเพลีย เจ็บคอไอ ร่วมด้วยเมื่อมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด โรคหัด หรือ ต่อมน้ำเหลือง โต บวม แดง เจ็บ เป็นหนอง ที่มีสาเหตุเกิดจากต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

 

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

 

 

ดูแลตนเองอย่างไร

การดูแลตนเองเมื่อมีต่อมน้ำเหลืองอักเสบคือ การดูแลตามสาเหตุนั้นๆ (เช่น การดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อสาเหตุเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น) ร่วมกับการดูแลสุขภาพทั่วไปได้แก่

 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ)
 • รักษาความสะอาดต่อมน้ำเหลืองส่วนนั้น ไม่คลำบ่อย ไม่เกา เพราะจะเพิ่มโอกาสติดเชื้อได้
 • กินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบในทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
 • ออกกำลังกายตามควรกับสุขภาพทุกวัน
 • ดูแลตนเองตามสาเหตุของโรค เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค เป็นต้น
 • ถ้ามีการพบแพทย์ ควรปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาลแนะนำ และกินยาต่างๆที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขาดยา และไม่หยุดยาเอง ร่วมกับพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลตามนัดเสมอ
 • พบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัด เมื่ออาการต่างๆเลวลง ต่อมน้ำเหลืองโตขึ้น มีอาการที่ผิดไปจากเดิม และ/หรือ เมื่อกังวลในอาการ

 

รักษาต่อมน้ำเหลืองอักเสบอย่างไร

การรักษาบคือ การรักษาสาเหตุ เช่น การหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนยาเมื่อสาเหตุเกิดจากยา, การทำฟัน เมื่อสาเหตุเกิดจากฟันผุ, การรักษาแผลต่างๆเมื่อสาเหตุเกิดจากแผล, การให้ยาปฏิชีวนะเมื่อสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย, การรักษาวัณโรคเมื่อสาเหตุเกิดจากเชื้อวัณโรค, และการรักษาโรคมะเร็งเมื่อสาเหตุเกิดจากโรคมะเร็ง เป็นต้น

นอกจากนั้นคือ การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การให้ยาแก้ปวด ถ้ามีอาการปวดต่อมน้ำเหลืองมาก เป็นต้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

อาการของต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

ในรายที่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบชนิดเฉียบพลัน จะมีอาการบวมโตของต่อมน้ำเหลือง มักพบว่าผิวหนังหรืออวัยวะใกล้เคียงก็จะมีการอักเสบขึ้น เช่น การอักเสบในบริเวณเท้ามักจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบอักเสบ และทอนซิลอักเสบมักจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองใต้คางอักเสบ เป็นต้น และจะพบว่ามีรอยแดงเป็นเส้นยาวจากผิวหนังบริเวณที่อักเสบไปจนถึงต่อมน้ำเหลืองที่อักเสบถ้ามีการอักเสบของท่อน้ำเหลืองร่วมด้วย ผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลียร่วมด้วย

 • ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดโตมากกว่า 1 เซนติเมตร โดยที่ไม่มีอาการเจ็บ ร่วมกับต่อมน้ำเหลืองมีขนาดโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักจะเป็นอาการของโรคมะเร็ง และมักเกิดร่วมกับอาการของโรคมะเร็งนั้น ๆ
 • อาการจากการมีแผลหรือการอักเสบของอวัยวะใกล้เคียง เช่น โรคเหงือก ฟันผุ, อาการไข้ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ เมื่อมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หัด หัดเยอรมัน, ต่อมน้ำเหลืองโต บวม แดง เจ็บ เป็นหนอง เมื่อต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ต่อมน้ำเหลืองโตหลายต่อมพร้อมกัน มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร และมักมีลักษณะโตเป็นสายคล้ายลูกประคำ ซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อของต่อมน้ำเหลืองเอง เช่น วัณโรคต่อมน้ำเหลือง โรคเอดส์

 

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

การรักษาต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

 

 

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบที่คอ
ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

สำหรับระยะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

—- ระยะที่ 1 โรคอยู่ในต่อมน้ำเหลืองตำแหน่งเดียว

—- ระยะที่ 2 ต่อมน้ำเหลืองโตตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปในฝั่งเดียวกันของกระบังลม (เช่น ช่องอก หรือช่องท้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น คอด้านซ้าย ร่วมกับในทรวงอก

—- ระยะที่ 3 จะพบโรคได้ทั้งเหนือและใต้กระบังลม เช่น มีต่อมน้ำเหลืองโตที่รักแร้ ร่วมกับที่ขาหนีบ

—- ส่วนระยะที่ 4 โรคจะกระจายออกนอกระบบน้ำเหลือง เช่น ไปที่ ไขกระดูก ผิวหนัง ตับ ปอด กระดูก สมอง เป็นต้น

ปัญหาต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลันเป็นปัญหาหนึ่งที่พบอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ดิฉันออกตรวจโอพีดีหรือผู้ป่วยนอกนะคะ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาด้วยปัญหามีก้อนโต กดเจ็บ และอาจจะมีไข้ร่วมด้วย บางคนก็ไข้ขึ้นสูงเชียวค่ะ และอาจจะมีอาการหนาวสั่น อ่อนเพลียร่วมด้วย ตำแหน่งต่อมน้ำเหลืองอักเสบที่พบบ่อยในผู้ป่วยของดิฉัน ก็คือบริเวณลำคอค่ะ แต่จริงๆแล้วพระเจ้าทรงสร้างให้มีต่อมน้ำเหลืองกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณขาหนีบ รักแร้ ข้อพับเข่า ในท้อง เป็นต้น  ต่อมน้ำเหลืองเหล่านี้มีท่อน้ำเหลืองเชื่อมต่อถึงกัน ต่อมน้ำเหลืองเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่จับเชื้อโรค

 

 

การรักษา

ให้ยาแก้ปวดลดไข้ และยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลินวี ไดคล็อกซาซิลลิน อีริโทรไมซิน หรือโคอะม็อกซิคลาฟ ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน ควรประคบด้วยน้ำอุ่นจัดๆ และยกแขนขาส่วนที่อักเสบให้สูง ถ้าอาการดีขึ้นควรให้ยาปฏิชีวนะต่อไปอีกจนครบ 10 วัน แต่ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ถ้าภายใน 3 วัน อาการยังไม่ดีขึ้น เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่น หรือการใช้ยาดังกล่าวไม่ได้ผลก็ได้

ในรายที่เป็นเรื้อรัง ให้การรักษาโรคติดเชื้อในบริเวณใกล้เคียงที่เป็นต้นเหตุ เช่น แก้ไขปัญหาฟันผุ หรือคออักเสบ เป็นต้น

ข้อแนะนำ
อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้ หากพบมีต่อมน้ำเหลืองโตมีลักษณะค่อนข้างแข็ง ไม่เจ็บ ขนาดเกิน 1 ซม. โดยเฉพาะที่บริเวณคอ ไหปลาร้า รักแร้ หรืออาจเป็นอาการของโรคเอดส์ถ้าพบต่อมน้ำเหลืองในลักษณะเดียวกันที่บริเวณอื่นร่วมด้วย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุถ้าพบว่าเป็นเรื้อรังนานเกิน 3 เดือนแล้ว

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

สำหรับในเรื่องการติดเชื้อนั้นส่วนใหญ่แล้ว เราจะพบอาการอักเสบของผิวหนังหรืออวัยวะในบริเวณที่ใกล้เคียงควบคู่ไปกับต่อมน้ำเหลืองที่บวมโตและเจ็บ เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบอักเสบ มักจะเป็นผลมาจากการอักเสบในบริเวณเท้า หรือต่อมน้ำเหลืองที่ใต้คางอักเสบมักเป็นผลมาจากทอนซิลอักเสบหรือฟันผุค่ะ แต่ส่วนใหญ่ที่พบบ่อยคือ เป็นจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งลุกลามมาจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังในบริเวณใกล้เคียง เช่น บาดแผลอักเสบ ผิวหนังอักเสบ

บางท่านอาจจะคิดว่า เรื่องนี่เป็นเรื่องเล็กๆ แต่จริงๆแล้ว ถ้าไม่ได้รับการรักษา เชื้อโรคอาจจะลุกลามกลายเป็นฝี หรือเข้ากระแสเลือดทำให้กลายเป็นโลหิตเป็นพิษซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 ในการรักษานั้น เราจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาปฏิชีวนะนาน 10 วัน และอาจจะใช้น้ำอุ่นจัดๆประคบและยกแขนหรือขาส่วนที่อักเสบให้สูง อาการก็มักจะดีขึ้นและหายเป็นปกติ  ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ พระเจ้าทรงตรัสไว้ใน 1 เปโตร 5:7 “จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” ขอให้ท่านอธิษฐานมอบปัญหาความทุกข์ใจของท่านไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านตามที่ได้ทรงสัญญาไว้

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

 

 

 ขอบคุณที่มา
hamor.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง