ปวดหัวข้างขวา อาการปวดศีรษะมักปวดข้างเดียว ซึ่งอาจปวดที่บริเวณขมับได้

Share This:

ปวดหัวข้างขวา

ปวดหัวข้างขวา  อาการปวดศีรษะมักปวดข้างเดียว ซึ่งอาจปวดที่บริเวณขมับได้ อาการปวดจะเป็นแบบตุ้บๆ อาการปวดอาจจะค่อยๆ จนปวดทั้งศีรษะได้ ก่อนปวดศีรษะอาจมีอาการนำมาก่อน เช่น มองเห็นแสงผิดปกติ มองเห็นภาพผิดปกติ ตาพร่ามัว รู้สึกเพลีย หิวบ่อย หาวบ่อย เป็นต้น อาการปวดไมเกรนจะกำเริบเป็นพักๆ เมื่อเป็นแล้วมักจะหายภายใน 4-72 ชั่วโมง

 

ปวดหัวข้างขวา จากข้อมูลเชิงวิชาการจากศูนย์สมองและระบบประสาท  ระบุว่า ของผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต การจำแนกโรคปวดศีรษะทั่วไปจากโรคปวดศรีษะที่มีสาเหตุอื่นซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ สาเหตุจากภายในสมอง เช่น ก้อนเนื้องอก เลือดออก หรือเส้นเลือดผิดปกติ ถือเป็นสิ่งสำคัญมากทางการแพทย์ และวัตถุประวงค์แรกของแพทย์ในการเริ่มค้นหา และทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเป็นอาการสำคัญ ประวัติและรายละเอียดลักษณะอาการปวดศีรษะจากผู้ป่วย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยโรครวมถึงการสืบค้นสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นต้นเหตุของการปวดศีรษะที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได

 

ปวดศีษะคลัสเตอร์ อาการปวดจะเกิดขึ้นในเวลาเดิมๆ ปวดเป็นชุดๆ ระยะเวลาที่ปวดแต่ละครั้งจะประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วหายไปเอง มักเกิดอาการปวดนี้ติดต่อกันประมาณ 1-2 สัปดาห์ อาจนานเป็นเดือน ช่วงเวลาที่ปวดมักเป็นช่วง 7-10 โมงเช้าและ 2-4 โมงเย็น อาการปวดเป็นแบบตุ้บๆ เกิดขึ้นที่บริเวณขมับ เบ้าตา ด้านใด ด้านหนึ่ง ความรุนแรงจะรุนแรงมากๆ จนทรมานหรือต้องหยุดทำกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ ร่วม กับมีอาการน้ำตาไหล น้ำมูกไหล ลืมตาลำบาก กระสับกระส่าย   อาการปวดศีรษะร่วมกับน้ำตาไหล  (SUNCT, Short-lasting Unila tral Neuralgiform headache attacks with Conjuntival injection and Tearing) และ short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms (SUNA) อาการปวดจะเป็นแบบปวดจากเส้นประสาทคือ เสียวแปล๊บ เหมือนมีดแทง  มักเกิดบริเวณขมับหรือรอบตา อาการปวดแต่ละครั้งจะนานตั้งแต่ 1 วินาทีจนถึง 10 นาที แต่จะเกิดขึ้นซ้ำๆ เกิน 20 ครั้งจนถึง 100 ครั้งภายใน  1 วัน อาการ่วมอื่นๆ เช่น ตาแดง น้ำตาไหล คัดจมูก น้ำมูกไหล เปลือกตาบวม หนังตาตก เหงื่อออก เป็นต้น

ปวดหัวข้างขวา
ปวดหัวข้างขวา

 

การปวดต้นคอร้าวมาที่แขนซ้าย

บางครั้งเจ็บจี๊ดที่หน้าอก น่าจะเกิดจาก กระดูกต้นคอเคลื่อนขยับ เบียดทับเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดต้นคอแล้วร้าวไปยังแขนซ้ายและหน้าอกซ้าย เพราะเส้นประสาทที่ต้นคอจะดูแลส่วนแขน และมีบางแขนงจะแบ่งไปดูแลบริเวณหน้าอกด้วย จึงทำการฝังเข็ม ครอบแก้วเพื่อคลายกล้ามเนื้อต้นคอ จากนั้นก็ทุยหนาจัดกระดูกตามแบบหมอจีน เพื่อให้กระดูกเล็กๆเข้าที่เข้าทาง ไม่ต้องไปเบียดทับเส้นประสาท ผ่านไป 1 สัปดาห์มาพบอีกครั้ง อาการดังกล่าวทุเลาลง

 

โรคและอาการเจ็บป่วยทางกายอื่น ๆ

บกพร่อง เช่น เอชไอวี ผู้ที่รับประทานยาบางประเภท เช่น ยาสเตอรอยด์ ยาละลายลิ่มเลือด ยากดภูมิคุ้มกัน ประวัติเหล่านี้ บ่งบอกถึงโรคติดเชื้อ การอักเสบ และการแพร่กระจายของมะเร็ง

ปวดหัวข้างขวา
ปวดหัวข้างขวา

อาการปวดศีรษะครั้งแรกหลังอายุ 50 ปี

แม้ว่าโรคปวดศีรษะปฐมภูมิหลาย ๆ ชนิดอาจเริ่มต้นครั้งแรกหลังอายุ 40 – 50 ปี โดยโรคปวดศีรษะปฐมภูมิไม่ใช่อาการปวดศีรษะที่มีผลจากการรับยา แต่เป็นการปวดศรีษะจากความเครียด ไมเกรน อาการปวดหัวแบบผสม และปวดหัวแบบชุด ๆ แต่อายุที่มากขึ้นมักสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะได้ ที่พบบ่อย เช่น ก้อนเนื้องอก การติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง การอักเสบของหลอดเลือด ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะครั้งแรกหลังอายุ 50 ปี จึงควรได้รับการอกซเรย์สมองทุกราย ถึงแม้ว่าจะไม่พบความผิดปกติจาการตรวจร่างกายทางระบบประสาท

ปวดหัวข้างขวา
ปวดหัวข้างขวา

การรักษาอาการปวดศีรษะข้างเดียว เป็นการรักษาต่างกันเฉพาะแต่ละชนิดของการปวด คือ

อาการปวดศีรษะคลัสเตอร์ รักษาโดยให้ดมออกซิเจน ให้ยาคาร์เฟอร์ก๊อต (Cafergot) ที่รักษาไมเกรนก็ได้ผล

อาการปวดศีรษะข้างเดียว Hemicranial continua ตอบสนองดีต่อยาแก้ปวด Indome thacin

ส่วนอาการปวดศีรษะ SUNCT/SUNA นั้นไม่มียาที่ได้ผลชัดเจน แต่ก็ตอบสนองต่อยา สเตียรอยด์/ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ เพร็ดนิโซโลน (Prednisolone), ยาคาร์บามาซีปีน (Carbamazepine, ยาทางจิตเวชและยากันชัก) และยาลามิคทอล (Lamictal, ยาทางจิตเวชและยากันชัก)

 

ส่วนผู้ที่มีอาการปวดศีรษะอยู่แล้ว หรือปวดศีรษะครั้งแรกล้วมีสัญญาณอันตรายดังกล่าวข้างต้น ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ระบบประสาทโดยเร็ว เพื่อสืบค้นสาเหตุที่อาจเป็นอันตรายได้ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและตรงกับโรคที่เป็นสาตุ การตรวจวินิจฉัยที่สำคัญ ได้แก่การเอ็กซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ ตามแต่โรคที่แพทย์วินิจฉัย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่น่าสนใจ