ปอแดง รวมสรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นปอแดง

Share This:

ปอแดง

ปอแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Sterculia guttata Roxb. ex G.Don[2] ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย STERCULIOIDEAE

สมุนไพรปอแดง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ปอพาน ปอฟาน (เชียงใหม่), ปอขนุน (ภาคกลาง, ภาคใต้), หมากนก (ภาคใต้) ส่วนทางภาคใต้เรียก “ปอแดง” เป็นต้น เป็นไม้ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-15 ม. ลำ
ต้นเปลาตรงเปลือกสีเทาเรียบ ใบเดี่ยวรูปไข่ แถบขอบขนาน ดอกเล็กสีเหลืองรวมกันเป็นช่อ สั้น ๆ ผลรูป
กระสวยโค้ง สีเหลือง ผิวแข็งเป็นหนัง ผลแก่แตกอ้ามีเมล็ดรูปรี ๆ สีดำ 4-6 เมล็ดลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาล

 

สรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นปอแดง

 

  1. เนื้อไม้ปอแดงมีความเหนียว ตอกตะปูได้ง่าย สามารถนำมาใช้ทำไม้แบบหล่อคอนกรีต ทำลังใส่ของได้ดี
  2. เปลือกใช้ผสมเป็นยาแก้ลม สวิงสวายใจสั่น ร่างกายอ่อนเพลีย (เปลือก)
  3. ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวยโค้ง มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร ผิวเปลือกด้านนอกเป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วจึงจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแสดคล้ายกำมะหยี่ เมื่อแก่จัดเปลือกจะแตกและอ้าออก ทำให้เห็นเมล็ดสีดำเป็นมันที่ติดอยู่ตามแนวขอบด้านใน ซึ่งจะมีเมล็ดประมาณ 4-6 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปรี
  4. ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แกนช่อดอกยาวประมาณ 5-13 เซนติเมตร มีขนขึ้นทั่วไป ดอกเป็นสีเหลืองถึงสีแสด มีขนขึ้นทั่วไป กลีบรองดอกเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ ส่วนกลีบดอกไม่มี ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวน 10 อัน ก้านดอกยาวประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร
  5. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปรียาวหรือรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบมนมีติ่งแหลม โคนใบสอบเข้าหาก้านใบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-18 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย
  6. จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง มีความสูงได้ประมาณ 8-15 เมตร เปลือกต้นเรียบ[1] มีเขตการกระจายพันธุ์จากอินเดีย ศรีลัง ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงประมาณ 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล
  7. เปลือกให้ใยสีขาว ใช้ทำเชือกและทอผ้า (จากการสัมภาษณ์ และการจัดประชุมเสวนาผู้นำชุมชนและ
    ปราชญ์ผู้รู้ในพื้นที่)

 

 

ปอแดง
ปอแดง