ปุดใหญ่ รวมสรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นปุดใหญ่

Share This:

ปุดใหญ่

ปุดใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Etlingera coccinea (Blume) S.Sakai & Nagam. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Achasma macrocheilos Griff.)[1] จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE)[1]

สมุนไพรปุดใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ปุด (ไทย), จะปูบะซา ตะบุ๊บะซา(มลายู-ปัตตานี) เป็นต้นใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน รูปขอบขนานแกมใบหอก หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน ปลายใบแคบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 15-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 40-60 เซนติเมตร ผิวใบเรียบเป็นมัน ก้านใบยาว โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มเป็นพืชตระกูลขิงข่า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน สูง 1.5-3 เมตร ใบคล้ายใบกล้วย ปลายแคบเป็นติ่งแหลม โคนมน ก้านใบยาวและโคนก้านใบจะแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกเป็นช่อสั้นๆ ใกล้ๆ กับโคลนต้นซึงแทงขึ้นมาจากเหง้า ช่อหนึ่งมี 4-10 ดอก ดอกเป็นรูปกรวยหงายสีแดงสด ขอบกลีบสีเหลืองอ่อน กลีบดอกมีหลายกลีบแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้น

 

 

สรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นปุดใหญ่

 

 

  1. เหง้า หน่ออ่อน และไส้ของปุด จะมีกลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน สามารถนำมาใช้ในการปรุงรสอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวเป็นเครื่องเทศใส่ในแกงชนิดต่าง ๆ ได้[2],[4]
  2. กาบหุ้มลำต้นนำมาใช้สานเป็นภาชนะใส่ของชั่วครัว
  3. ต้นปุดอ่อนนำมาลอกกาบนอกออก เหลือไว้เฉพาะไส้ใน นำมารับประทานเป็นผักสดหรือลวกจิ้มกับน้ำพริก[2],[4] ส่วนดอกอ่อนก็สามารถนำมาต้มรับประทานเป็นผักได้เช่นกัน
  4. รากใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดท้อง แก้โรคกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษ (ราก)[1]
  5. ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ปิดแผลเป็นยาห้ามเลือดได้ (ใบ)[4]
  6. เหง้านำมาตำให้แหลกใช้ปิดแผลสดและแผลไฟไหม้ (เหง้า)
  7. เหง้ามีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร (เหง้า)[4]
  8. ชาวเขาเผ่าเย้าจะใช้รากปุดใหญ่ นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับลม (ราก,เหง้า)
  9. ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ใกล้กับโคนต้น ซึ่งจะแทงขึ้นมาจากเหง้าเหนือพื้นดิน ดอกย่อยมีหลายดอก (ช่อหนึ่งมีดอกย่อยประมาณ 4-10 ดอกย่อย) ออกเรียงตัวอัดกันแน่น มีใบประดับ กลีบดอกเป็นสีแดงสด ส่วนขอบกลีบเป็นสีเหลืองอ่อน ออกดอกได้ตลอดทั้งปี
  10. มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ มีอายุได้หลายปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 1.5-3 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลักษณะของเหง้าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาว มีกลิ่นหอม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ พบขึ้นตามป่าดิบชื้

 

 

 

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องที่น่่าสนใจ