ผักแครด รวมสรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นผักแครด

Share This:

ผักแครด

ผักแครด ชื่อสามัญ American weed[2]

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE)[1]

สมุนไพร มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า หญ้าขี้หมา (นครศรีธรรมราช), สับกา สาบกา (ภาคกลาง) เป็นต้น ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่งจะเป็นแบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบติดเป็นปีกกับก้านใบ ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-3.5 นิ้ว และยาวประมาณ 1-5 นิ้ว แผ่นใบเป็นสีเขียว เนื้อใบบาง ผิวใบทั้งสองด้านมีขนปกคลุมอยู่ ก้านใบสั้นเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว ที่มีลำต้นตั้งตรง สูงได้ประมาณ 1-2 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นง่าม ตามกิ่งจะมีขนขึ้นปกคลุมประปราย ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามที่ชื้นแฉะและตามทุ่งหญ้าเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามที่ชื้นแฉะและตามทุ่งหญ้า ประโยชน์ของผักแครดนั้น ยอดอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารประเภทแกงได้รสชาติอร่อย สรรพคุณของผักแครด ได้แก่ ทั้งต้นใช้ตำพอกศีรษะแก้อาการปวดศีรษะ หรือ นำมาคั้นเอาน้ำใช้หยอดหูเป็นยาแก้หูเจ็บ หรือ ใช้ปรุงเป็นยาทาแก้โรคไขข้ออักเสบ หรือ ใช้ตำพอกขาเมื่อมีอาการปวดปวดเข่า หรือ ตำพอกหรือทาสมานบาดแผลได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งใบนำมาคั้นเอาน้ำใช้เป็นยาแก้อาการปวดท้องได้ ทั้งยังนำใบมาต้มกับน้ำกินเป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก สำหรับการป้องกันและกำจัดผักแครดโดยใช้วิธีการเขตกรรมทั่วไป เช่น การถากหรือตัดให้สั้นเพื่อไม่ให้ออกดอก หรือการขุดทิ้ง หรือใช้สารเคมีต่างๆ เช่น ไกลโพเซต 16 (ไกลโพเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม), ทัชดาวน (ไกลโฟเซต, ไตรมีเซียมซอลต์), อามีทรีน (อามีทรีน), โดเรมี (2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์) เป็นต้น

 

 

สรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นผักแครด

 

 

 1. ใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น ไกลโพเซต 16 (ไกลโพเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม), ทัชดาวน (ไกลโฟเซต, ไตรมีเซียมซอลต์), อามีทรีน (อามีทรีน), โดเรมี (2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์) เป็นต้น
 2. ใช้วิธีการเขตกรรมทั่วไป เช่น การถากหรือตัดให้สั้นเพื่อไม่ให้ออกดอก หรือการขุดทิ้ง
 3. ยอดอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารประเภทแกง
 4. ทั้งต้นตำพอกหรือทาสมานบาดแผล (ทั้งต้น)[2]
 5. ทั้งต้นใช้ปรุงเป็นยาทาแก้โรคไขข้ออักเสบ (ทั้งต้น)[1]
 6. ทั้งต้นใช้ตำพอกขาเมื่อมีอาการปวด ปวดเข่า (ทั้งต้น)
 7. ทั้งต้นใช้ตำพอกศีรษะแก้อาการปวดศีรษะ (ทั้งต้น)[1],[2]
 8. ทั้งต้นนำมาคั้นเอาน้ำใช้หยอดหูเป็นยาแก้หูเจ็บ (ทั้งต้น)[1]
 9. ใบนำมาคั้นเอาน้ำใช้เป็นยาแก้อาการปวดท้อง (ใบ)[1],[2]
 10. ใบนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก (ใบ)
 11. ผลเป็นสีน้ำตาลดำหรือสีดำ ขนาดเล็ก ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกระบอก ที่ปลายมีขนเป็นหนามแหลมยาวหลายอัน มีความได้ประมาณ 4-5 มิลลิเมตร
 12. ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบหรือที่ปลายยอด แต่จะมีเฉพาะที่ส่วนยอดของลำต้นเท่านั้น จะไม่มีก้านดอก ดอกเป็นสีเหลืองรูปรางน้ำ ดอกจะแบ่งออกเป็น 2 วง วงนอกยาวได้ประมาณ 9 มิลลิเมตร ปลายแหลมและมีขนสีขาวขึ้นปกคลุมอยู่ประปราย ส่วนวงในยาวได้ประมาณ 7 มิลลิเมตร ปลายมน ผิวเกลี้ยง
 13. ทั้งต้น แก้อาการปวดศีรษะ ยาแก้หูเจ็บ ยาสมานบาดแผล ยาทาแก้โรคไขข้ออักเสบ ยาบรรเทาอาการปวด ปวดเข่า
 14. ยาทาแก้โรคไขข้ออักเสบ นำทั้งต้นมาปรุงเป็นยาทาแก้โรคไขข้ออักเสบ
 15. ยาบรรเทาอาการปวด ปวดเข่า นำทั้งต้นมาตำพอกขาเมื่อมีอาการปวด ปวดเข่า
 16. ยาแก้อาการปวดท้อง นำใบมาคั้นเอาน้ำใช้เป็นยาแก้อาการปวดท้อง
 17. ยาระบาย ยาแก้อาการท้องผูก นำใบมาต้มกับน้ำกินเป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก

 

ผักแครด

 

มีลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 1-2 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นง่าม บริเวณตามกิ่งจะมีขนขึ้นปกคลุมประปราย ใบเป็นใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่งจะเป็นแบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบติดเป็นปีกกับก้านใบ ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดความกว้างประมาณ 0.5-3.5 นิ้ว และมีขนาดความยาวประมาณ 1-5 นิ้ว แผ่นใบเป็นสีเขียว เนื้อใบบาง ผิวใบทั้งสองด้านมีขนปกคลุมอยู่ ก้านใบสั้น ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบหรือที่ปลายยอด แต่จะมีเฉพาะที่ส่วนยอดของลำต้นเท่านั้น จะไม่มีก้านดอก ดอกเป็นสีเหลืองรูปรางน้ำ ดอกจะแบ่งออกเป็น 2 วง วงนอกมีความยาวได้ประมาณ 9 มิลลิเมตร ปลายแหลมและมีขนสีขาวขึ้นปกคลุมอยู่ประปราย ส่วนวงในมีความยาวได้ประมาณ 7 มิลลิเมตร ปลายมน ผิวเกลี้ยง ผลเป็นสีน้ำตาลดำหรือสีดำ ขนาดเล็ก ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกระบอก ตรงที่ปลายมีขนเป็นหนามแหลมยาวหลายอัน มีความยาวได้ประมาณ 4-5 มิลลิเมตร

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่น่าสนใจ