ฝ้ายแดง รวมสรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นฝ้ายแดง

Share This:

ฝ้ายแดง

ฝ้ายแดง ชื่อสามัญ Ceylon cotton, Chinese cotton, Tree cotton[2],[3]

สมุนไพรฝ้ายแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gossypium arboreum L. จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE) ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปฝ่ามือ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบมนเว้า ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉก 3-7 แฉกคล้ายฝ่ามือ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร หลังใบเรียบ เส้นใบเป็นสีแดงแตกออกจาก ก้านใบเป็นสีแดงเช่นเดียวกับเส้นใบจัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบต้นเป็นพุ่มโปร่ง มีกิ่งก้านที่แข็งแรง เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีม่วงแดงหรือสีน้ำตาลแดง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดมาก ขึ้นได้ในดินอุดมทั่วไป ต้องการน้ำและความชื้นในปริมาณปานกลาง มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อนและกึ่งร้อน แอฟริกา มักขึ้นบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไปฝ้ายแดงเป็นพรรณไม้กลางแจ้งชนิดหนึ่ง โนปกติโดยทั่วไปของฝ้าย จะมีทั้งฝ้ายขาวและแดง ส่วนใหญ่ที่ปลูกเพื่อนำมาทอผ้าก็คือ “ฝ้ายขาว”  สำหรับ “ฝ้ายแดง” แตกต่างจากฝ้ายขาวเนื่องจากนิยมนำมาทำเป็นสมุนไพร ซึ่งสามารถขึ้นได้ในดินอุดมสมบูรณ์ทั่วไป อีกทั้งมีความต้องการน้ำและความชื้นในปริมาณที่ปานกลาง ซึ่งมักจะขึ้นบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป จุดเด่น คือ ดอกมีสีสันสวยงามที่โดดเด่น ทั้งยังสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดอีกด้วย ส่วนใหญ่นิยมใช้ปลูกไว้เพื่อดูเล่น โดยปลูกกันตามบ้านและตามวัด หรือใช้ประโยชน์ในการทำเป็นรั้วบ้าน และถูกจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากเมล็ดใช้ในการเตรียมสบู่และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น ส่วนสรรพคุณทางยานั้น ตรงกลางดอกเป็นสีม่วงแดงหรือสีม่วงดำประแต้มไปด้วยสีเหลือง ใบประดับ 3 ใบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ส่วนกลีบดอกบางมี 5 กลีบ วางเรียงเวียนซ้อนกัน ดูสวยงาม โคนกลีบดอกติดกัน เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ก้านเกสรเชื่อมติดกันเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมีย ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉก 5 แฉก ผลมีลักษณะกลมเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม หัวท้ายแหลม ผิวผลลื่นสีเขียวอมแดง มีกลีบรองดอกหุ้มอยู่ พอแก่จะแตกออกเป็นปุยฝ้าย เมล็ดค่อนข้างกลมสีเขียว มีจำนวนมาก ปกคลุมไปด้วยขนยาวสีขาว

 

 

สรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นฝ้ายแดง

 1. น้ำมันจากเมล็ดใช้ในการเตรียมสบู่และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น[5]
 2. ใช้ปลูกไว้ดูเล่น ปลูกกันตามบ้านและวัด หรือใช้ทำเป็นรั้วบ้าน
 3. ใบสดมีรสเย็นเบื่อ ใช้ปรุงเป็นยากินแก้ไข้ ช่วยขับเหงื่อ (ใบสด)[1],[2],[3] หรือใช้ใบผสมในตำรายาแก้ไข้ ลดความร้อน (ใบ)[4]
 4. ใบสดใช้เป็นยาแก้พิษตานซางในเด็กได้ดี (ใบสด)[1],[2],[3]
 5. เปลือกรากนำมาบดให้ผงใช้ชงกับน้ำเดือดกินเป็นยาขับปัสสาวะ (เปลือกราก)[3]
 6. ผงที่บดให้ได้จากเปลือกรากใช้ชงดื่มเป็นยาช่วยบีบมดลูก ทำให้แท้ง และช่วยขับน้ำคาวปลาของสตรี (เปลือกราก)[3],[5]
 7. เมล็ดใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน (เมล็ด)[4]
 8. ช่วยแก้ไข้ ช่วยขับเหงื่อ ช่วยลดความร้อน ช่วยแก้พิษตานซางในเด็ก นำใบมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทาน
 9. ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยบีบมดลูก ช่วยทำให้แท้ง และช่วยขับน้ำคาวปลาของสตรี นำเปลือกต้นมาต้มกับน้ำ
 10. ดื่มรับประทานช่วยรักษาโรคหนองใน นำเมล็ดมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทาน
 11. ผลมีลักษณะกลมเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม หัวท้ายแหลม ผิวผลลื่นสีเขียวอมแดง มีกลีบรองดอกหุ้มอยู่ พอแก่จะแตกออกเป็นปุยฝ้าย เมล็ดค่อนข้างกลมสีเขียว มีจำนวนมาก ปกคลุมไปด้วยขนยาวสีขาว
 12. ออกเป็นดอกเดี่ยว โดยจะออกตามซอกใบใกล้บริเวณปลายกิ่ง ดอกเป็นสีแดงเข้มหรือสีเหลืองอ่อน ตรงกลางดอกเป็นสีม่วงแดงหรือสีม่วงดำประแต้มไปด้วยสีเหลือง ใบประดับ 3 ใบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ส่วนกลีบดอกบางมี 5 กลีบ วางเรียงเวียนซ้อนกัน ดูสวยงาม โคนกลีบดอกติดกัน เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ก้านเกสรเชื่อมติดกันเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมีย ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉก 5 แฉก

 

 

ฝ้ายแดง
ฝ้ายแดง