ฟอสซิล ซากดึกดำบรรพ์ที่ถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการเกิดซากไว้ในชั้นหิน 

Share This:

ฟอสซิล

ฟอสซิล  ซากดึกดำบรรพ์ หรือ บรรพชีวิน หรือ ฟอสซิล (อังกฤษ: fossil) คำว่า ฟอสซิล มีความหมายเดิมว่า เป็นของแปลกที่ขุดขึ้นมาได้จากพื้นดิน แต่ในปัจจุบันถูกนำมาใช้ในความหมายของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์และถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหิน โดยอาจประกอบไปด้วยซากเหลือของสัตว์ พืช หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอื่นใดๆที่ได้รับการจัดแบ่งจำแนกไว้ทางชีววิทยา และรวมถึงร่องรอยต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

 

ซากดึกดำบรรพ์ของซากดึกดำบรรพ์ แบบ ละติน ( fossil ) แบบ ละตินซึ่ง แปลว่า “ได้จากการขุดค้น”) [1] เป็นซากศพที่ยังหลงเหลืออยู่ความประทับใจหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใด ๆ จาก ยุคธรณีวิทยาที่ ผ่านมา ตัวอย่างเช่นกระดูกเปลือกหอย เกร็ด หินการพิมพ์สัตว์หรือ จุลินทรีย์ ผม ไม้ที่กลายเป็น หินน้ำมันถ่านหินและเศษ ดีเอ็นเอ ฟอสซิลทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ซากฟอสซิล

ซากดึกดำบรรพ์ คือการศึกษาฟอสซิล: อายุวิธีการก่อตัวและความสำคัญ ของวิวัฒนาการ ตัวอย่างมักถูกพิจารณาว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ถ้ามีอายุมากกว่า 10,000 ปี [2] ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดมีประมาณ 3.48 พันล้าน ปี [3] [4] [5] ถึง 4.1 พันล้านปี การสังเกตการณ์ในซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้องกับ ชั้น หินบางศตวรรษที่ 19 นำไปสู่การรับรู้ ทางธรณีวิทยา timescale และ ญาติ ของฟอสซิลต่าง ๆ นานา [4] การพัฒนาเทคนิคการ นัดหมายเกี่ยวกับการฉายรังสี ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดปริมาณ อายุที่แน่นอนของหินและฟอสซิลที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพได้

มีหลายกระบวนการที่นำไปสู่การฟอสซิลรวมทั้ง permineralization หล่อและ แม่พิมพ์ mineralization authigenic ทดแทนและ recrystalization adpression คาร์บอน ซ์และ bioimmuration

ฟอสซิลมีขนาดแตกต่างจากแบคทีเรีย ไมโครมิเตอร์ [8] ถึง ไดโนเสาร์ และต้นไม้ยาวหลายเมตรและชั่งน้ำหนักหลายตันซากดึกดำบรรพ์มักสงวนเฉพาะส่วนของสิ่งมีชีวิตที่ตายเท่านั้นโดยทั่วไปส่วนที่เป็น แร่ บางส่วนในช่วงชีวิตเช่น กระดูก และฟันของ สัตว์มีกระดูกสันหลัง หรือ โครงกระดูกที่มี กระดูกสันหลัง ของ กระดูกสันหลัง ของ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์อาจประกอบด้วยเครื่องหมายที่ทิ้งไว้ข้างหลังสิ่งมีชีวิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เช่น สัตว์ หรือ อุจจาระ ( coprolites ) ฟอสซิลเหล่านี้เรียกว่า ซากดึกดำบรรพ์ร่องรอย หรือ ichnofossils เมื่อเทียบกับ ฟอสซิลของร่างกาย ฟอสซิลบางชนิดมีคุณสมบัติ ทางชีวเคมี และเรียกว่า chemofossils หรือ biosignatures

 

ฟอสซิล
ฟอสซิล

 

ฟอสซิล

ซากดึกดำบรรพ์มีหลายชนิด อาจเป็นสิ่งที่มีความคงทนยากต่อการทำลาย เช่น ฟัน กระดูก หรือ เปลือก แต่ในบางสภาวะ อาจมีการเก็บรักษาซากสัตว์ทั้งตัวให้คงอยู่ได้ เช่น ช้างแมมมอท ที่ไซบีเรีย

การเปลี่ยนแปลงจากซากสิ่งมีชีวิตมาเป็นซากดึกดำบรรพ์นั้น เกิดได้ในหลายลักษณะ โดยที่เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะค่อยๆถูกเปลี่ยน ช่องว่าง โพรง หรือรู ต่างๆในโครงสร้างอาจมีแร่เข้าไปตกผลึกทำให้แข็งขึ้น เรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นหิน (petrification) หรือ เนื้อเยื้อ ผนังเซลล์ และส่วนแข็งอื่นๆ ถูกแทนที่ด้วยแร่ โดยกระบวนการแทนที่ (replacement)

เปลือกหอยหรือสิ่งมีชีวิตที่จมอยู่ตามชั้นตะกอน เมื่อถูกละลายไปกับน้ำบาดาล จะเกิดเป็นรอยประทับอยู่บนชั้นตะกอน ซึ่งเรียกลักษณะนี้ว่า รอยพิมพ์ (mold) หากว่าช่องว่างนี้มีแร่เข้าไปตกผลึก จะได้ซากดึกดำบรรพ์ ในลักษณะที่เรียกว่ารูปหล่อ (cast)

การเพิ่มคาร์บอน (carbonization) มักเป็นการเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์จำพวกใบไม้หรือสัตว์เล็กๆ ในลักษณะที่มีตะกอนเนื้อละเอียดมาปิดทับซากสิ่งมีชีวิต เมื่อเวลาผ่านไป ความดันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวและก๊าซถูกขับออกไป เหลือไว้แต่แผ่นฟิล์มบางๆของคาร์บอน หากว่าฟิล์มบางๆนี้หลุดหายไป ร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ในชั้นตะกอนเนื้อละเอียดจะเรียกว่า impression

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะบอบบาง เช่นพวกแมลง การเก็บรักษาให้กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ โดยปกติทำได้ยาก วิธีการที่เหมาะสม สำหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ก็คือการเก็บไว้ในยางไม้ ซึ่งยางไม้นี้จะป้องกันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จากการทำลายโดยธรรมชาติ

นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ซากดึกดำบรรพ์ยังอาจเป็นร่องรอย ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น ร่องรอยของสิ่งมีชีวิต รอยคืบคลาน รอยตีน ที่อยู่ในชั้นตะกอนและกลายเป็นหินในระยะเวลาต่อมา หรืออาจเป็นช่อง รู โพรง (burrows) ในชั้นตะกอน ในเนื้อไม้ หรือในหินที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต และมีแร่ไปตกผลึกในช่องเหล่านี้ มูลสัตว์หรือเศษอาหารที่อยู่ในกระเพาะ (coprolites) เป็นซากดึกดำบรรพ์ ที่มีประโยชน์ในการบอกถึงนิสัยการกินของสัตว์นั้นๆ หรืออาจเป็นก้อนหินที่สัตว์กินเข้าไป (gastroliths) เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร และสามารถเป็นแบบอย่างได้

 

Permineralization

ซากดึกดำบรรพ์จากซากดึกดำบาต silicified (แทนที่ด้วยซิลิกา) จากการสร้างถนนแคนยอน (Middle Permian of Texas)

Permineralization เป็นกระบวนการของการเกิดฟอสซิลที่เกิดขึ้นเมื่อฝังสิ่งมีชีวิต ช่องว่างภายในสิ่งมีชีวิต (ช่องว่างที่เต็มไปด้วยของเหลวหรือก๊าซในช่วงชีวิต) จะเต็มไปด้วยน้ำใต้ดินที่อุดมด้วยแร่ แร่ที่ตกตะกอนจากน้ำใต้ดินมีพื้นที่ว่างเปล่า กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ขนาดเล็กมากเช่นภายใน ผนังเซลล์ ของ เซลล์พืช permineralization ขนาดเล็กสามารถผลิตฟอสซิลรายละเอียดมาก จะมีการปกคลุมด้วยตะกอนในไม่ช้าหลังจากความตายหรือไม่นานหลังจากกระบวนการสลายตัวครั้งแรก ระดับที่ซากจะเน่าเปื่อยเมื่อปกคลุมจะกำหนดรายละเอียดของฟอสซิลในภายหลัง ซากดึกดำบรรพ์บางส่วนประกอบด้วยซากโครงกระดูกหรือฟันเท่านั้น ฟอสซิลอื่น ๆ มีร่องรอยของ ผิวหนัง ขน หรือแม้กระทั่งเนื้อเยื่ออ่อน นี่คือรูปแบบของ diagenesis

 

Adpression (การบีบอัดการแสดงผล)

ฟอสซิลการบีบอัด เช่นซากดึกดำบรรพ์เฟิร์นเป็นผลมาจากการลดสารเคมีของโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ในกรณีนี้ซากดึกดำบรรพ์ประกอบด้วยวัสดุเดิมแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนี้เป็นการแสดงออกของ diagenesisบ่อยครั้งที่ยังคงเป็น ฟิล์มคาร์บอนที่ เรียกว่า phytoleim ซึ่งในกรณีนี้ฟอสซิลเรียกว่าการบีบอัด อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ phytoleim สูญหายไปและสิ่งที่เหลือก็คือความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตในหินที่เป็นฟอสซิลที่น่าประทับใจ ในหลาย ๆ กรณีการบีบอัดและการแสดงผลเกิดขึ้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อหินหักเปิด phytoleim มักจะแนบไปกับส่วนหนึ่ง (บีบอัด) ในขณะที่คู่จะเป็นเพียงความประทับใจ ด้วยเหตุนี้ระยะหนึ่งจึงครอบคลุมทั้งสองรูปแบบของการเก็บรักษา: adpression [9]

เมื่อศึกษาจำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่พบได้ พบว่ามีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลก ซากสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ถูกทำลายไปตามธรรมชาติ ดังนั้นการเก็บรักษาซากสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสภาวะที่พิเศษ ซึ่งได้แก่ การตกลงตัวและถูกเก็บรักษาไว้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการถูกทำลายจากธรรมชาติ และ การที่ต้องมีส่วนที่แข็งของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกเก็บรักษาได้ง่ายกว่าส่วนที่นิ่ม

ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในหิน มีความสำคัญอย่างมาก มันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ใช้เป็นตัวกำหนดอายุของหิน และนำมาใช้เป็นหลักฐานในการหาความสัมพันธ์ของชั้นหินในบริเวณต่างๆ สิ่งที่นักธรณีวิทยาสนใจเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการนำซากดึกดำบรรพ์ มาเป็นตัวกำหนดอายุของหิน คือ ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี (index fossils) ซึ่งเป็นซากของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลก มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไป แต่มีชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ ซึ่งการที่พบซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีในชั้นหินต่างบริเวณกัน นักธรณีวิทยาสามารถกำหนดได้ว่าหินที่พบซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีเหล่านั้นมีอายุในช่วงเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี ในชั้นหินต่างๆ อาจพบซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีได้ยาก ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้กลุ่มของซากดึกดำบรรพ์ ในการหาความสัมพันธ์ของชั้นหินในบริเวณต่างๆ ซึ่งจะมีความแม่นยำกว่าการใช้ซากดึกดำบรรพ์เพียงชนิดเดียว

นอกจากประโยชน์ที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของชั้นหินแล้ว ซากดึกดำบรรพ์ยังถูกนำมาใช้ในการบอกถึงสภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอนด้วย ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมการสะสมตัวอาจได้จากการศึกษารายละเอียดจากชั้นหิน แต่ซากดึกดำบรรพ์อาจให้รายละเอียดที่มากกว่า

fossil
ฟอสซิล

อายุซากดึกดำบรรพ์ อายุหิน[แก้]

การบอกอายุของซากดึกดำบรรพ์หรืออายุหิน สามารถบอกได้ 2 แบบคือ

  • อายุเปรียบเทียบ(Relative Age) คืออายุทางธรณีวิทยาของซากดึกดำบรรพ์ หิน ลักษณะทางธรณีวิทยา

หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ หิน ลักษณะทางธรณีวิทยา หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอื่นๆ แทนที่จะบ่งบอกเป็นจำนวนปี ดังนั้นการบอกอายุของหินแบบนี้จึงบอกได้แต่เพียงว่าอายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่าหิน หรือซากดึกดำบรรพ์ อีกชุดหนึ่งเท่านั้น โดยอาศัยตำแหน่งการวางตัวของหินตะกอนเป็นตัวบ่งบอก( Index fossil) เป็นส่วนใหญ่ เพราะชั้นหินตะกอนแต่ละขั้นจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเกิดการทับถม เมื่อสามารถเรียงลำดับของหินตะกอนแต่ละชุดตามลำดับก็จะสามารถหาเวลาเปรียบเทียบได้ และจะต้องใช้หลักวิชาการทางธรณีวิทยา( Stratigraphy )ประกอบด้วย

การศึกษาเวลาเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักความจริง มี อยู่ 3 ข้อคือ

1. กฎการวางตัวซ้อนกันของชั้นหินตะกอน(Law of superposition) ถ้าหินตะกอนชุดหนึ่งไม่ถูกพลิกกลับโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้ว ส่วนบนสุดของหินชุดนี้จะอายุอ่อนหรือน้อยที่สุด และส่วนล่างสุดจะมีอายุแก่หรือมากกว่าเสมอ

2. กฎของความสัมพันธ์ในการตัดผ่านชั้นหิน(Law of cross-cutting relationship ) หินที่ตัดผ่านเข้ามาในหินข้างเคียงจะมีอายุน้อยกว่าหินที่ถูกตัดเข้ามา

3. การเปรียบเทียบของหินตะกอน(correlation of sedimentary rock) ศึกษาเปรียบเทียบหินตะกอนในบริเวณที่ต่างกันโดยอาศัย

ก. ใช้ลักษณะทางกายภาพโดยอาศัยคีย์เบด(key bed) ซึ่งเป็นชั้นหินที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวของมันเอง และถ้าพบที่ไหนจะต้องสามารถบ่งบอกจดจำได้อย่างถูกต้องถึงว่าชั้นหินที่วางตัวอยู่ข้างบนและข้างล่างของคีย์เบดจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริเวณด้วย

ข. เปรียบเทียบโดยใช้ซากดึกดำบรรพ์(correlation by fossil) มีหลักเกณฑ์คือ ในชั้นหินใดๆ ถ้ามีซากดึกดำบรรพ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกิดอยู่ในตัวของมันแล้ว ชั้นหินนั้น ๆย่อมมีอายุหรือช่วงระยะเวลาที่เกิด ใกล้เคียงกับซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถใช้เปรียบเทียบได้ดี เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เกิดอยู่กระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้างขวางมากที่สุด ฟอสซิลเหล่านี้เรียกว่า ไกด์ฟอสซิลหรือ อินเด็กฟอสซิล(guide or index fossil)

  • อายุสัมบูรณ์( Absolute age ) หมายถึงอายุซากดึกดำบรรพ์ของหิน ลักษณะหรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา(โดยมากวัดเป็นปี เช่น พันปี ล้านปี) โดยทั่วไปหมายถึงอายุที่คำนวณหาได้จากไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสี ขึ้นอยู่กับวิธีการและช่วงเวลาครึ่งชีวิต(Half life period)

ของธาตุนั้น ๆ เช่น C-14 มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,730 ปี จะใช้กับหินหรือ fossil โบราณคดี ที่มีอายุไม่เกิน 50,000 ปี ส่วน U-238 หรือ K-40 จะใช้หินที่มีอายุมาก ๆ ซึ่งมีวิธีการที่สลับซับซ้อน ใช้ทุนสูง และแร่ที่มีปริมาณรังสีมีปริมาณน้อยมาก วิธีการนี้เรียกว่า การตรวจหาอายุจากสารกัมมันตภาพรังสี(radiometric age dating) การใช้ธาตุกัมมันตรังสีเพื่อหาอายุหิน หรือ ฟอสซิล นั้น ใช้หลักการสำคัญคือการเปรียบเทียบอัตราส่วนของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่( End product) ที่เกิดขึ้นกับไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีตั้งต้น(Parent isotope)แล้วคำนวณโดยใช้เวลาครึ่งชีวิตมาช่วยด้วยก็จะได้อายุของชั้นหิน หรือ ซากดึกดำบรรพ์ นั้น ๆ เช่น

วิธีการ Uranium 238 – Lead 206 วิธีการ Uranium 235 – Lead 207

วิธีการ Potassium 40 – Argon 206 วิธีการ Rubidium 87- Strontium 87

วิธีการ Carbon 14 – Nitrogen 14

การหาอายุโดยใช้ธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์ 2 ประการคือ

1. ช่วยในการกำหนดอายุที่แน่นอนหลังจากการใช้ fossil และ Stratigrapy แล้ว

2. ช่วยบอกอายุหรือเรื่องราวของยุคสมัย พรีแคมเบียน

 

ฟอสซิล
ฟอสซิล

เนื้อเยื่ออ่อนเซลล์และการเก็บรักษาโมเลกุล

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อของร่างกายโดยการลดสารเคมีของโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนระหว่างการฟอสซิลเป็นผลมาจากการค้นพบเนื้อเยื่ออ่อนในซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์รวมถึงหลอดเลือดและการแยกโปรตีนและหลักฐานสำหรับชิ้นส่วนดีเอ็นเอ . ในปี 2014 Mary Schweitzer และเพื่อนร่วมงานของเธอรายงานว่ามีอนุภาคเหล็ก ( goethite -aFeO (OH)) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่ออ่อนที่ฟื้นจากฟอสซิลของไดโนเสาร์ [10] [ 12] จากการทดลองต่างๆที่ศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ของเหล็กใน เฮโมโกลบิน กับเนื้อเยื่อหลอดเลือดพวกเขาเสนอว่าการแก้ปัญหาภาวะขาดออกซิเจนควบคู่กับการใช้เหล็กเสริมช่วยเพิ่มเสถียรภาพและการเก็บรักษาเนื้อเยื่ออ่อนและเป็นพื้นฐานสำหรับคำอธิบายสำหรับการเก็บรักษาเนื้อเยื่ออ่อนของซากดึกดำบรรพ์ที่คาดไม่ถึง อย่างไรก็ตามการศึกษาเก่าแก่เล็กน้อยจากแปดแท็กซ่าในช่วงเวลาจาก ดีโวเนียน กับ จูราสสิก พบว่ามีการเก็บรักษาไว้อย่างดีพอสมควรซึ่งอาจเป็นตัวแทนของ คอลลาเจนที่เก็บรักษาไว้ในฟอสซิลเหล่านี้ทั้งหมดและคุณภาพของการเก็บรักษาส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ การจัดเรียงของเส้นใยคอลลาเจนที่มีการบรรจุแน่นเก็บรักษาดีดี ดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุทางธรณีวิทยาและคุณภาพของการเก็บรักษาภายในระยะเวลาดังกล่าว

 

ซากดึกดำบรรพ์พยายามที่จะทำแผนที่ว่าชีวิตมีวิวัฒนาการไปอย่างไรในช่วงเวลาธรณีวิทยา อุปสรรคสำคัญคือความยากลำบากในการหาอายุฟอสซิล เตียงที่เก็บฟอสซิลมักจะขาดธาตุกัมมันตภาพรังสีที่จำเป็นสำหรับการ นัดหมายแบบเรดิโอเมทริก เทคนิคนี้เป็นวิธีเดียวในการให้หินมีอายุมากกว่า 50 ล้านปีและสามารถมีความแม่นยำได้ภายใน 0.5% หรือดีกว่า การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสีต่างๆเป็นที่รู้จักและสัดส่วนของธาตุกัมมันตภาพรังสีกับผลิตภัณฑ์ที่ผุกร่อนแสดงให้เห็นว่าธาตุกัมมันตภาพรังสีถูกรวมเข้าไว้นานเท่าใด ก้อนหิน. ธาตุกัมมันตรังสีมีอยู่ทั่วไปในหินที่มีแหล่งกำเนิดจากภูเขาไฟเท่านั้นดังนั้นหินซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถสร้างรังสีความร้อนเป็นชั้นเถ้าภูเขาไฟซึ่งอาจทำให้ปลายทางของตะกอนแทรกแซงได้ [19]

หิน

ดังนั้นนักโบราณคดีพึ่งพา ภูมิประเทศ เป็นวันที่ฟอสซิล Stratigraphy เป็นศาสตร์การถอดรหัส “layer-cake” ซึ่งเป็นบันทึกของ ตะกอน [20] หินปกติสร้างชั้นแนวนอนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยแต่ละชั้นจะมีอายุน้อยกว่าชั้นล่าง หากพบซากดึกดำบรรพ์ระหว่างสองชั้นซึ่งเป็นที่รู้กันมานานแล้วอายุของฟอสซิลก็อ้างว่าอยู่ระหว่างสองยุค เพราะลำดับหินไม่ต่อเนื่อง แต่อาจถูกทำลายโดย ข้อบกพร่อง หรือระยะเวลาของ การกัดเซาะ มันเป็นเรื่องยากมากที่จะตรงกับเตียงหินที่ไม่ได้อยู่ติดกันโดยตรง อย่างไรก็ตามฟอสซิลของสายพันธุ์ที่รอดชีวิตมาได้ในระยะเวลาสั้น ๆ สามารถนำมาใช้ในการจับคู่หินที่แยกได้: เทคนิคนี้เรียกว่า biostratigraphy ตัวอย่างเช่น conodont Eoplacognathus pseudoplanus มีช่วงสั้น ๆ ในช่วงกลางของ Ordovician ถ้าอายุของหินที่ไม่รู้จักมีร่องรอยของ E. pseudoplanus พวกเขามีช่วงอายุของ Ordovician ฟอสซิลดัชนี ดังกล่าวต้องมีลักษณะเฉพาะกระจายอยู่ทั่วโลกและใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ผลลัพธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดเกิดขึ้นหากฟอสซิลของดัชนีมีวันไม่ถูกต้อง[23] Stratigraphy และ Biostratigraphy สามารถให้ญาติเฉพาะเดท ( A ก่อน B ) ซึ่งมักจะเพียงพอสำหรับการศึกษาวิวัฒนาการ อย่างไรก็ตามปัญหานี้เป็นเรื่องยากสำหรับบางช่วงเวลาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในการจับคู่หินที่มีอายุเท่ากันในทุก ทวีป ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว – ต้นไม้ช่วยลดเวลาที่ปรากฏตัวครั้งแรก lineages ตัวอย่างเช่นถ้าซากดึกดำบรรพ์ของ B หรือ C ถึง X ล้านปีก่อนและ “ต้นไม้ครอบครัว” ที่คำนวณได้กล่าวว่า A เป็นบรรพบุรุษของ B และ C แล้ว A ต้องมีวิวัฒนาการมาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะประมาณว่า clades ที่มีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใดนั่นคือประมาณว่าบรรพบุรุษสุดท้ายของพวกเขามีอายุเท่าไหร่ที่ผ่านมาโดยสมมติว่าการ กลายพันธุ์ของ DNA เกิดขึ้น ในอัตราคงที่ ” นาฬิกาโมเลกุล ” เหล่านี้เป็นสิ่งผิดพลาดและมีระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น: ตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่ค่อยแม่นยำและเชื่อถือได้ในการประเมินเมื่อกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการ ระเบิด ครั้งแรกของ Cambrian ได้เกิด ขึ้น[25] และการประมาณด้วยเทคนิคต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่สอง [26]

ฟอสซิล
ฟอสซิล

ก่อนที่ดาร์วิน

คำอธิบายในตอนต้นหลายแบบอาศัยนิทานพื้นบ้านหรือตำนาน ในประเทศจีนกระดูกซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบโบราณรวมทั้ง Homo erectus มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็น “กระดูก มังกร ” และใช้เป็นยาและ ยาโป๊ ในสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ซากดึกดำบรรพ์ของชาวตะวันตกบนเทือกเขาถูกมองว่าเป็นหลักฐานแห่ง น้ำท่วมในพระคัมภีร์ไบเบิล

ในปี ค.ศ. 1027 ชาวเปอร์เซีย Avicenna ได้อธิบายถึงความโง่เขลาของฟอสซิลใน หนังสือการรักษา :

ถ้าสิ่งที่กล่าวถึงเกี่ยวกับ petrifaction ของสัตว์และพืชเป็นจริงสาเหตุของ (ปรากฏการณ์) นี้เป็น mineralizing ที่มีประสิทธิภาพและ petrifying คุณธรรมที่เกิดขึ้นในบาง stony จุดหรือ emanates ทันทีจากแผ่นดินไหวในช่วงแผ่นดินไหวและ subsidences และ petrifies สิ่งที่มา เข้าไปสัมผัสกับมัน เป็นเรื่องของความเป็นจริง petrifaction ของร่างกายของพืชและสัตว์ไม่ได้มากขึ้นพิเศษกว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำ [56]

นักเรียน ชาวกรีก อริสโตเติล ตระหนักว่าซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยจากหินคล้ายกับที่พบบนชายหาดแสดงให้เห็นว่าฟอสซิลเป็นสัตว์ที่มีชีวิต อริสโตเติลแก้ไขในทฤษฎีของ ของเหลว กลายเป็นหิน ( succus lapidificatus ) ต่อมา elaborated โดย อัลเบิร์ตแห่งแซกโซนี ในศตวรรษที่ 14 และเป็นที่ยอมรับในรูปแบบบางส่วนโดย naturalists โดยศตวรรษที่ 16 [57]

มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นใน ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา Leonardo da Vinci เห็นด้วยกับมุมมองของอริสโตเติลว่าฟอสซิลเป็นซากของชีวิตโบราณ เช่นดาวินชีสังเกตเห็นความแตกต่างกับการเล่าเรื่องน้ำท่วมในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นคำอธิบายสำหรับต้นกำเนิดฟอสซิล:

ถ้าน้ำท่วมได้บรรทุกเปลือกหอยเป็นระยะทางสามหรือสี่ร้อยไมล์จากทะเลมันก็จะพามันไปผสมกับสิ่งของธรรมชาติอื่น ๆ ที่สะสมไว้ทั้งหมด แต่แม้ในระยะทางดังกล่าวจากทะเลที่เราเห็นหอยทั้งหมดเข้าด้วยกันและยังหอยและปลาหมึกและเปลือกหอยอื่น ๆ ที่ชุมนุมกันพบทั้งหมดเข้าด้วยกันตาย; และเปลือกหอยเดี่ยวแยกออกจากกันเมื่อเราเห็นพวกเขาทุกวันบนชายฝั่งทะเล

และเราพบหอยนางรมในครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งบางคนอาจเห็นเปลือกหอยของพวกเขายังคงเชื่อมต่อกันแสดงว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นทางทะเลและพวกเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อช่องแคบยิบรอลต้าถูกตัดผ่าน ในเทือกเขาปาร์ม่าและฝูงชนของเปลือกหอยและปะการังด้วยหลุม Piacenza อาจจะยังคงติดอยู่กับก้อนหิน …. ” [59]

Ichthyosaurus และ Plesiosaurus จากฉบับภาษาเช็กในปี ค.ศ. 1834 ของ Discours sur reves de la surface ของโลก Cuvier

วิลเลียมสมิ ธ (2312-2362) วิศวกรชาวอังกฤษคลองสังเกตว่าหินต่างวัย (ตาม กฎหมายซ้อน ) เก็บรักษาที่แตกต่างกันของซากดึกดำบรรพ์ assemblages และสิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการกำหนดให้เป็นปกติและ assemblages ลำดับ เขาสังเกตเห็นว่าหินจากสถานที่ห่างไกลอาจมีความสัมพันธ์กันขึ้นอยู่กับฟอสซิลที่มีอยู่ เขาเรียกว่าหลักการของการ สืบทอด faunal หลักการนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของดาร์วินที่แสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการทางชีววิทยาเป็นจริง

Georges Cuvier เชื่อว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่พบซากดึกดำบรรพ์ทั้งหมดของสัตว์ซึ่งเป็นซากสัตว์ที่สูญพันธุ์ เรื่องนี้ทำให้เควร์กลายเป็นผู้แสดงของโรงเรียนธรณีวิทยาแห่งความคิดที่เรียกว่า ภัยพิบัติ ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของกระดาษที่เขาอาศัยอยู่และช้างซากดึกดำบรรพ์ของปีพ. ศ.

ข้อเท็จจริงทั้งหมดเหล่านี้สอดคล้องกันเองและไม่ได้คัดค้านโดยรายงานใด ๆ ดูเหมือนจะพิสูจน์ให้เห็นถึงการมีอยู่ของโลกก่อนหน้านี้ซึ่งถูกทำลายโดยภัยพิบัติบางประเภท [

 

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง