มะเร็งกล่องเสียง เนื้องอกร้าย (มะเร็ง) ที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อของกล่องเสียง

Share This:

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง  โรคมะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer) สามารถเกิดได้กับเนื้อเยื่อกล่องเสียงในทุกตำแหน่ง โดยในคนไทยพบเกิดโรคกับเนื้อเยื่อตำแหน่งเหนือสายเสียงมากที่สุด รองลงไป คือ ในเนื้อเยื่อตำแหน่งสายเสียง และในเนื้อเยื่อตำแหน่งอยู่ใต้ต่อสายเสียง ตามลำดับ

 

โรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นโรคของผู้ใหญ่ มักพบสูงขึ้นในช่วงอายุ 60-70 ปี และพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 4-5 เท่า ในสหรัฐอเมริกาพบโรคนี้ได้ ประมาณ 5 รายต่อประ ชากร 100,000 คน(รวมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย)ต่อปี ส่วนในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี้ในผู้หญิง 0.3 รายต่อประชากรหญิง 100,000 คน และในผู้ชาย 2.5 รายต่อประชากรชาย 100,000 คน

 

ส่วนใหญ่มักจะมีอาการเสียงแหบติดต่อกันนานเกิน ๓ สัปดาห์ โดยไม่มีอาการเจ็บคอหรือเป็นไข้
บางครั้งอาจมีอาการกลืนลำบากหรือสำลักร่วมด้วย
ระยะต่อมาอาจพบมีเลือดออกปนกับเสมหะ หายใจลำบาก มีก้อนแข็ง (ต่อมน้ำเหลืองโต มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน ๑ ซม.) ที่ข้างคอข้างหนึ่ง

ผู้ที่มีอาการเสียงแหบ ถ้าพักเสียง หยุดสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา หรือให้การรักษาอาการไข้หวัด เจ็บคอ ไอ ที่มีร่วมด้วย หากอาการเสียงแหบไม่ทุเลาภายใน ๑ สัปดาห์ หรือมีอาการเสียงแหบต่อเนื่องทุกวันนานเกิน ๓ สัปดาห์ ก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากโรคไม่ร้ายแรง (เช่น เนื้องอกธรรมดา โรคกรดไหลย้อน) ส่วนน้อยที่อาจเป็นมะเร็งกล่องเสียง
เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียง ผู้ป่วยควรรักษาและฝึกพูดตามคำแนะนำของแพทย์
ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ จะมีสมาคม/ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง ที่ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โดยให้ผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือกัน ทั้งด้านกำลังใจ การดูแลสุขภาพ และการฝึกพูด
ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงใหม่ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกผ่าตัดกล่องเสียง พูดไม่ได้ สื่อสารลำบาก มักเสียกำลังใจ และรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง ญาติๆ ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม/ชมรมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ รู้จักดูแลตนเอง จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

 

 

มะเร็งกล่องเสียงอาการ
IMAGE SOURCE : www.nucleuscatalog.com

 

มะเร็งกล่องเสียง
มะเร็งกล่องเสียง

 

โรคมะเร็งกล่องเสียง จัดเป็นโรคมีความรุนแรงปานกลาง แต่รักษาหายได้ โดยโอกาสรัก ษาหาย ขึ้นกับระยะโรค ตำแหน่งกล่องเสียงที่เกิดโรค(เมื่อเกิดโรคที่สายเสียง ความรุนแรงโรคน้อยกว่า ความรุนแรงสูงขึ้นเมื่อเกิดโรคกับกล่องเสียงตำแหน่งอยู่เหนือสายเสียง และความรุน แรงโรคสูงมาก เมื่อเกิดโรคในตำแหน่งอยู่ใต้ต่อสายเสียง) อายุ และสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย โดยทั่วไป อัตรารอดที่ 5 ปี ในโรคระยะที่ 1 ประมาณ 70-90% โรคระยะที่ 2 ประมาณ 60-70 % โรคระยะที่ 3 ประมาณ 40-60% โรคระยะที่ 4 กลุ่มยังไม่มีการแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต ประมาณ 20-40% ส่วนเมื่อมีโรคแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิตแล้ว โอกาสอยู่ได้ 2 ปี ประมาณ 30-50%

 

 

ขอบคุณที่มา  haamor.com
https://medthai.com

 

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง