หวายลิง รวมสรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นหวายลิง

Share This:

หวายลิง

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Flagellaria indica L. จัดอยู่ในวงศ์ FLAGELLARIACEAE[1]

สมุนไพรหวายลิง มีชื่ออื่น ๆ ว่า หวายลี หวายเย็บจาก (ภาคใต้) เป็นต้น

เป็นไม้เลื้อย แตกกิ่งเป็นง่ามห่าง ๆ ลำต้นแข็งคล้ายลำหวาย สีเขียวเข้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่ออายุมากขึ้น ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับถึงเวียนสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกแคบ โคนใบมนกลม ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวยาว แข็งและม้วนเป็นมือพัน เส้นใบแบบขนานตามความยาวใบ เนื้อใบบางคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ด้านล่างสีซีดกว่า ก้านใบสั้น กาบใบเป็นหลอด เรียงซ้อนทับกันหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อเชิงลดไม่มีก้านแยกแขนงโปร่ง ๆ ออกตามปลายยอด ก้านช่อดอกมักแตกแขนงเป็น 2 กิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวจำนวนมาก ดอกย่อยไม่มีก้านดอก ดอกเดี่ยวหรือติดเป็นกระจุก มีใบประดับคล้ายเกล็ดล้อมรอบ กลีบรวม 6 กลีบ รูปรี แยกกันเป็นอิสระ เรียงเป็น 2 วง กลีบวงนอกยาวกว่ากลีบวงใน เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านเกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 3 แฉก โผล่พ้นกลีบรวม ผลรูปทรงกลม ปลายผลมีติ่งแหลม ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมแดง มี 1 เมล็ด

 

 

สรรพคุณและประโยชน์ทั้งหมดของต้นหวายลิง

 

  1. ลำต้นมีความเหนียว สามารถนำมาใช้ทำเชือกและทำเครื่องจักรสานได้[4]
  2. ยอดอ่อนคนในสมัยก่อนจะนำมาใช้สระผม[6]
  3. ผลใช้เป็นยาเบื่อสุนัข เนื่องจากเมล็ดมีพิษ
  4. เถามีรสเย็นกร่อย มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้อันเนื่องจากดีและโลหิต (เถา)[1]
  5. หัวและรากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ดีซ่าน (หัวและราก)[5]
  6. หัวใช้ผสมในน้ำให้เด็กอาบแก้พยาธิ โดยให้อาบอย่างน้อย 1 เดือน (หัว)[5]
  7. ต้นนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ต้น)[5] ส่วนต้น ใบ ดอก เหง้า และทั้งต้นก็มีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะเช่นกัน (ทั้งต้น)[6]
  8. ใบมีสรรพคุณเป็นยาฝาดสมาน ใช้รักษาบาดแผล (ใบ)[6]
  9. ผลใช้เป็นยารักษาเม็ดหนองพุพอง (ผล)
  10. ลำต้นมีความเหนียว ใช้ทำเป็นเชือกหรือทำเป็นเครื่องจักสานได้[2] ลำต้นและเหง้าใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ใบใช้เป็นยาสมานแผล[3]นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ต้านไวรัสเด็งกี

 

 

 

หวายลิง

 

Related Post

เรื่องที่น่่าสนใจ