เลือดออกในสมอง 10 เหตุผลสำคัญที่ควรจะรู้ไว้ในการป้องกันดูแลรักษาโรค

Share This:

เลือดออกในสมอง

 

เลือดออกในสมอง
เลือดออกในสมอง

 

โรคเลือดออกในสมอง ปัจจุบันมีผู้ที่ป่วยในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีคูณและรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มคนผู้สูงอายุ วันนี้ halsat.com จะมาให้ความรู้และวิธีการหาทางป้องกันแก้ไข

 

พบได้ในวัยทำงาน จนถึงวันชราเสียไปส่วนใหญ่ แต่นับวันก็จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะโรคเลือดออกในสมองจัดว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมอง และโรงสมองขาดเลือด สาเหตุมาจากความเสื่อมของหลอดเลือดสมองในกลุ่มวัยชรา บวกกับโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมในการใช้ชีวิตต่างๆ

ภาวะเลือดออกในเนื้อสมองนี้สามารถป้องกันได้ เพราะสาเหตุที่พบบ่อย คือ โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี อุบัติเหตุที่ศีรษะ และการทานยาละลายลิ่มเลือด ดังนั้นการป้องกันที่ดี คือ การรักษาควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงให้ดี, ระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ (เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อใช้รถยนต์, การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์), และการทานยาละ ลายลิ่มเลือดนั้น ต้องควบคุมระดับยาให้ดีตามแพทย์แนะนำ ระวังไม่ให้เกิดระดับยาเกิน รวมทั้งต้องระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่นๆ ที่รวมถึงอาหารเสริมและ/หรือสมุนไพรซึ่งไม่ควรทาน เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา

 

ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง คือ ภาวะที่มีเลือดออกที่เกิดภายในตัวเนื้อสมอง (ไม่ใช่ออกเหนือหรือใต้เยื่อหุ้มสมอง) โดยเกิดจากการแตกของหลอดเลือดในตัวเนื้อสมอง ทำให้เนื้อสมองส่วนข้างเคียงกับก้อนเลือดที่เกิดจากเลือดออกนั้นถูกกดเบียด ส่งผลให้มีอาการผิดปกติต่างๆทางระบบประสาทเกิดขึ้น

ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง เป็นภาวะพบได้บ่อย โดยในสหรัฐอเมริกา แต่ละปีพบได้ประ มาณ 12-15 รายต่อประชากร 100,000 คน พบได้ในทุกอายุ แต่พบได้สูงขึ้นในคนอายุ 50 ปีขึ้นไป พบในผู้หญิงและในผู้ชายใกล้เคียงกัน

 

หากเกิดอาการลักษณะเช่นนี้ ขอให้สันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคเลือดออกในสมอง

 

1. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และฉับพลัน

2. แขนขาอ่อนแรง โดยอาจเป็นเพียงข้างใดข้างหนึ่ง

3. มีอาการชาเฉียบพลันบริเวณใบหน้า แขน มือ หรือขา

4. พูดลำบาก พูดไม่ได้ หรืออาจปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว

5. ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดแบบเฉียบพลัน

6. เดินตรงไม่ได้ ทรงตัวไม่ได้

7. คลื่นไส้อาเจียน

8. อาจเกิดอาการชัก หรือหมดสติได้

 

เลือดออกในสมอง
เลือดออกในสมอง

 

เลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

หมายถึงภาวะที่มีเลือดออกในสมองซึ่งอาจจะเกิดหลอดเลือดในสมอง หรือเกิดจากสาเหตุภายนอกเช่นอุบัติเหตุ อาการมักจะเป็นแบบทันทีทันใด ก้อนเลือดในสอมงจะกดหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจนกระทั่งสมองขาดเลือด หากเป็นรุนแรงจะทำให้สมองตายและอันตรายถึงแก้ชีวิต

โครงสร้างของเยื่อหุ้มสมอง

 

เยื่อหุ้มสมอง meninges เป็นเยื่อที่หุ้มสมองและไขสันหลังไว้ในกระโหลกศีรษะ และไขสันหลังประกอบไปด้วย

 • ชั้นนอกสุดเรียก dura mater อยู่ติดกระโหลกศีรษะ
 • ชั้นกลางเรียก arachnoid mater.อยู่ระหว่งชั้น dura และชั้น pia ซึ่งเป็นชั้นที่ติดสมอง
 • ชั้นในสุดติดเนื้อสมองเรียก pia mater.

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วย

 1. ช่อง epidural space เป็นชั้นซึ่งอยู่ระหว่างกระโหลกศีรษะและชั้น Dura
 2. ช่อง subdural spaceเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างชั้น Dura และชั้น Arachnoid
 3. ช่อง subarachnoid spaceเป็นช่องอยู่ระหว่าง arachnoid mater และ pia mater.

 

 

เลือดออกในสมอง
เลือดออกในสมอง

 

 

 

การป้องกันโรคเลือดออกในสมอง

 

1. หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นผู้มีความดันโลหิตสูง ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์

2. งดแอลกอฮอล์ และบุหรี่

3. งดทานอาหารรสจัด เช่น รสหวานจัด เค็มจัด เผ็ดจัด

4. ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5. ไม่ประมาทเมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน็อคเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์

6. รักษาสภาวะทางอารมณ์ให้เป็นปกติอยู่เสมอ อย่าโกรธ อย่าโมโหบ่อย และอย่าเครียดมากเกินไป

7. ตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงในการออกอาการเฉียบพลันในเวลาที่ไม่พร้อม หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย

 

สาเหตุของเลือดออกในสมอง

 

สาเหตุของเลือดออกในสมองที่พบบ่อยได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง เพราะความดันสูงไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองส่วนหนึ่งไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูง
 • อุบัติเหตูที่ศีรษะ คนอายุน้อยกว่า 50 ปีเลือดออกในสมองมักจะเกิดจากอุบัติเหตุ
 • Arteriovenous malformation (AVM) เป็นผิดปรกติแต่กำเนิดหลอดเลือดดำฝองต่อกับหลอดเลือดแดงทำให้หลอดเลือดดำฝอยแตก
 • หลอดเลือดโป่งพอง Aneurysm ซึ่งอาจจะเกิดจากความดันโลหิตสูง หรือเป็นความพิการแต่กำเนิด
 • ความผิดปรกติของผนังหลอดเลือด Amyloid angiopathy
 • โรคเลือดเช่น โรค Hemophilia, sickle cell anemia
 • โรตตับซึ่งเลือดจะออกง่าย
 • เนื้องอกสมอง Brain tumors.
 • รับประทานยาต้านเลือดแข็ง

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมีหลายสาเหตุ แบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้มักมีสาเหตุจากสุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำเนินชีวิต

 • ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้
  • อายุ เมื่ออายุมากขึ้น หลอดเลือดก็จะเสื่อมตามไปด้วย โดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันและหินปูนมาเกาะ รูที่เลือดไหลผ่านจะแคบลงเรื่อยๆ
  • เพศ พบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าเพศหญิง
  • ภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดการจับตัวกันของเม็ดเลือดและมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนปกติ
 • ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้
  • ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนปกติ
  • เบาหวาน เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย หากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า
  • ไขมันในเลือดสูง เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ คือภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือด ทำให้กีดขวางการลำเลียงเลือด
  • โรคหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือด ถ้าลิ่มเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง ก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้
  • การสูบบุหรี่ สารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง และเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัว พบว่าการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองถึง 3.5%
  • ยาคุมกำเนิด ในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูง
  • โรคซิฟิลิส เป็นสาเหตุของหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็ง
  • การขาดการออกกำลังกาย

 

 

 

 

อาการของเลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

อาการที่สำคัญได้แก่

 • อาการปวดศีรษะอย่างทันที และรุนแรงไม่เคยเป็นมาก่อน

 • มีอาการอ่อนแรงของแขนขาข่างหนึ่ง พูดไม่ชัด ไม่เข้าใจคำพูด

 • ทรงตัวไม่ดี เดินเซ

 • มีความผิดปรกติเกี่ยวกับการมองเห็น

 • คลื่นไส้อาเจียน

 • ชัก

 • ซึมหากเป็นมากจะหมดสติได้

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษาขึ้นกับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตก โดยจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน

 • หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เป้าหมายของการรักษาคือทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างปกติ โดยทางเลือกในการรักษามีหลายวิธี ในบางกรณีแพทย์อาจให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งพบว่าจะได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง

 • หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด เป้าหมายของการรักษาคือการควบคุมปริมาณเลือดที่ออกด้วยการรักษาระดับความดันโลหิต ในกรณีที่เลือดออกมาก แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต

แม้โรคเลือดออกในสมองจะเป็นโรคร้ายแรงที่อาจส่งผลถึงอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หรืออาจเสียชีวิตได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะป้องกันโรคนี้มาไม่ได้นะคะ ดังนั้นทางที่ดีเราควรป้องกันโรคนี้ตั้งแต่แรกจะดีกว่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด

เรื่องที่น่่าสนใจ