โรคมะเร็งกระดูก ลักษณะอาการ สาเหตุหลักและวิธีรักษามะเร็งกระดูก

Share This:

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคมะเร็งกระดูก

โรคมะเร็งกระดูก

“มะเร็ง”โรคร้ายที่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในปัจจุบัน มะเร็งส่วนใหญ่สามารถบำบัดได้ และหลายชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยเฉพาะถ้าได้รับการบำบัดตั้งแต่เริ่มแรก… วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับ“มะเร็งกระดูก”มะเร็งที่พบได้น้อยมาก แต่ถ้าหากเป็นแล้ว อาการมักจะรุนแรงและกระจายไปสู่อวัยวะอื่นได้รวดเร็วมาก ส่วนใหญ่จะพบในคนอายุต่ำกว่า 35 ปี โดยเฉพาะในช่วงอายุ 10 – 20 ปีทั้งนี้ มะเร็งกระดูกถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ… “มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากมะเร็งของอวัยวะอื่น” เช่น จากต่อมลูกหมาก เต้านม ไทรอยด์ ฯลฯ โดยมักเกิดที่กระดูกแบนๆ เช่น กระดูกเชิงกราน กระดูกซี่โครง กระดูกกระโหลกศีรษะ เป็นต้นและ “มะเร็งที่เกิดกับกระดูกโดยตรง” คือ มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของกระดูก ซึ่งพบได้น้อยกว่าชนิดแรก มักจะเป็นที่กระดูกของแขน ขา เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยเกิดบริเวณกระดูกขากรรไกรสำหรับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งกระดูกนั้น เช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่มีสาเหตุบางประการซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดมะเร็งของกระดูกได้ เช่น กระดูกได้รับอันตรายจากการหกล้ม และผู้ที่ได้รับสารกัมมันตรังสีบางอย่าง เช่น เรเดียม สตรอนเซียม ก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งของกระดูกได้มากกว่าคนธรรมดา

 

กระดูกเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย  เป็นโครงสร้างของร่างกายเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือด  เกร็ดเลือดอีกด้วย  เมื่อมนุษย์แก่ชราลงร่างกายและอวัยวะจะเสื่อมไปตามกาลเวลา  ส่งผลให้เกิดโรคจากความเสื่อมชรามากมาย  ตั้งแต่โรคมะเร็ง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  ซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในปัจจุบันนี้  โรคกระดูกพรุนและไขข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยสูงอายุ
เมื่อโรคมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกาย  มะเร็งจะแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ ทำลายอวัยวะนั้นๆ และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด  ถ้าอวัยวะที่ถูกมะเร็งทำลายเป็นอวัยวะที่สำคัญ  ได้แก่  สมอง  ปอด  ตับ  กระดูก  กระดูกเป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่มะเร็งแพร่กระจายเข้าไปได้บ่อย  โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม  มะเร็งต่อมลูกหมาก  เป็นต้น  ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการ  เช่น  กระดูกหัก  มะเร็งกดทับไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาต  แคลเซียมในเลือดสูงทำให้หมดสติหรือชักได้  ทำลายการสร้างเม็ดเลือด  ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อง่าย  โลหิตจางเหนื่อยง่าย  ยับยั้งการสร้างเกล็ดเลือดทำให้เลือดออกง่าย  ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตสั้นลงมีอาการเจ็บปวด  คุณภาพชีวิตเสียไปและทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคมะเร็งกระดูก

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระดูก

เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายชนิดร่วมกัน ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกร่างกาย และปัจจัยเสี่ยงจากภายในร่างกาย

ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกร่างกาย ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยสามารถจำแนกได้เป็น สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ได้แก่

1. สารเคมี มีสารเคมีหลายชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น เบนซิน เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะลูมิเนียม เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด เหล็กใยหิน (แอสเบสทอส) เสี่ยงต่อการเดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมะเร็งปอด มะเร็ปอด ถ่านหินเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

2. รังสี การได้รับรังสีเอ็กซ์ รังสีอุลตร้าไวโอเลตและกัมมันตภาพรังสีมาก ๆ มีผลต่อเม็ดเลือดทำให้เกิดความ

เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเต้านม เป็นต้น

3. ไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับไวรัสเอดส์ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคมะเร็งกระดูก

4. พยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ในตับ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

5. อาการเป็นพิษ จากยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ สารตะกั่ว สาร

กัมมันตภาพรังสี ก่อให้เกิด มะเร็งเม็ดเลือดและกระดูก เป็นต้น

6. วิธีการดำเนินชีวิต ได้แก่ การสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งกกล่องเสียง มะเร็งภายในช่องปาก

และหลอดลม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น การดื่มเหล้าเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น การบริโภคอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้มะเร็งหลอดอาหาร เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคมะเร็งกระดูก

อาการของมะเร็งกระดูก

1. อาการกระดูกแขนขาหักจากโรคเอง โดยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหกล้ม หรืออาจหกล้มไม่รุนแรง แต่กระดูกหัก

2. อาการจากกระดูกสันหลังที่ถูกมะเร็งทำลายจนยุบหรือกร่อน กดทับไขสันหลัง ทำไห้เกิดอาการมือชา เท้า หรือแขนขาอ่อนแรง

3. อาการปวดกระดูกมาก

4. อาการภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ซึ่งจะมีอาการได้หลายอย่าง ประกอบด้วย อาการซึมหมดสติ มือเท้ามีความรู้สึกชาผิดปรกติ ท้องอืด ท้องผูก คลื่นใส้ อาเจียน หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัสสาวะผิดปรกติ หิวน้ำ ดื่มน้ำมาก เป็นต้น

 

ระยะของมะเร็งกระดูก

โรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ และบางระยะยังแบ่งย่อยได้อีกเพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้ช่วยในการรักษาและในการศึกษา แต่ที่แตกต่างจากโรคมะเร็งชนิดอื่น คือ ระยะโรคยังขึ้นกับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เซลล์มะเร็งแบ่งตัวต่ำ และเซลล์มะเร็งแบ่งตัวสูง

ซึ่งทั้ง 4 ระยะของโรค คือ

ระยะที่1ก้อน/แผลมะเร็งลุกลามอยู่จุดเดียวในกระดูก และเป็นเซลล์มะเร็งชนิดแบ่งตัวต่ำ

ระยะที่2ก้อน/แผลมะเร็งลุกลามจุดเดียวในกระดูก แต่เป็นเซลล์มะเร็งชนิดแบ่งตัวสูง

ระยะที่3เนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียงกระดูก ก้อนแผลมะเร็งลุกลามหลายจุดในกระดูก หรือลุกลามเข้า

ระยะที่4โรคมะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง และ/หรือแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต ซึ่งมักแพร่กระจายสู่ปอด ไขกระดูก และสู่กระดูกชิ้นอื่นๆ

สาเหตุโรคกระดูกพรุน

โรคมะเร็งกระดูกจัดเป็นโรคมีความรุนแรง โอกาสรักษาได้หายนอกจากขึ้นกับระยะโรคแล้ว ยังขึ้นกับการผ่าตัด (ถ้าผ่าตัดไม่ได้ เช่น จากสุขภาพ หรือจากตำแหน่งของโรค ความรุนแรงโรคจะสูงขึ้น) การตอบสนองของโรคต่อยาเคมีบำบัด ชนิดของเซลล์มะเร็ง (ชนิดอีวิง มีอัตรารอดที่ 5 ปีต่ำกว่า) ขนาดของก้อนเนื้อ (ยิ่งก้อนโต ความรุนแรงโรคยิ่งสูง) อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย

 

มะเร็งกระดูก
มะเร็งกระดูก

 

โรคมะเร็งกระดูกเกิดกับกระดูกส่วนไหนบ้าง?

โรคมะเร็งกระดูกเกิดได้กับกระดูกทุกชิ้นในร่างกาย แต่มักเกิดกับกระดูกเพียงชิ้นเดียว แต่สามารถแพร่กระจายทางกระแสโลหิต (เลือด) สู่กระดูกชิ้นอื่นๆได้ในลักษณะเดียวกับโรคมะ เร็งชนิดอื่นๆ ทั้งนี้โอกาสเกิดในด้านซ้าย และด้านขวาใกล้เคียงกัน

โรคมะเร็งออสตีโอซาร์โคมา มักเกิดกับกระดูกขาและแขน โดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกับข้อกระดูก โดยพบเกิดกับ

 • กระดูกต้นขาประมาณ 50%
 • กระดูกขา (ส่วนล่าง) ประมาณ 30%
 • กระดูกต้นแขนประมาณ 10%
 • กระดูกลำตัว (สะโพก หรือกระดูกซี่โครง) ประมาณ 5%
 • กระดูกใบหน้าและกะโหลกประมาณ 3%
 • และกระดูกอื่นๆที่เหลือประมาณ 2%

ภาวะกระดูกพรุน

โรคมะเร็งอีวิง พบเกิดกับกระดูกขา และแขนได้สูงกว่ากระดูกชิ้นอื่นๆเช่นเดียวกับโรคมะ เร็งออสติโอซาร์โคมา แต่มักเกิดตรงกลางของท่อนกระดูก นอกจากนั้น พบเกิดกับกระดูกของลำตัวได้สูง ทั้งนี้พบเกิดกับ

 • กระดูกลำตัวได้ประมาณ 45%
 • กระดูกต้นขาและกระดูกขา ประมาณ 30%
 • กระดูกต้นแขน และกระดูกแขนประมาณ 15%
 • กระดูกใบหน้าและกะโหลกประมาณ 3%
 • และกระดูกอื่นๆที่เหลือประมาณ 5-10%

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคมะเร็งกระดูก

 

โรคมะเร็งกระดูกมีอาการอย่างไร?

อาการสำคัญของโรคมะเร็งกระดูก คือ ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็น ต่อเมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้น จึงอาจคลำได้ก้อนเนื้อตรงกระดูกส่วนที่เกิดโรค หรือในบริเวณนั้นบวม อาจปวดเจ็บ และเป็นสา เหตุให้กระดูกหักได้ (กระดูกหัก เป็นผลสืบเนื่องจากโรคไม่ใช่สาเหตุ แต่คนทั่วไปมักเชื่อว่า กระดูกหักเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระดูก)

ถ้าโรคเกิดใกล้บริเวณข้อ จะส่งผลให้เกิดการติดขัดของการใช้ข้อ หรือข้อยึดติด

เมื่อโรคลุกลาม อาจส่งผลให้ก้อนเนื้อแตกเป็นแผลเลือดออกเรื้อรัง หรือโรคแพร่กระจายเข้าไขกระดูก ก่อให้เกิดภาวะ ซีดและอ่อนเพลีย บางครั้งอาจมีไข้ต่ำๆ

เมื่อโรคลุกลาม อีกอาการที่อาจตรวจพบได้ คือ คลำพบต่อมน้ำเหลืองตามข้อพับที่ใกล้กับกระดูกที่เกิดโรค โต คลำได้ ไม่เจ็บ เช่น ต่อมน้ำเหลืองขาหนีบโต เมื่อโรคเกิดกับกระดูกต้นขา เป็นต้น

 

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งกระดูกไหม? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งกระดูกตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และปัจจัยเสี่ยงต่อการการเกิดโรคมักเป็นปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นที่ดีที่สุด คือ การเอาใจใส่ของผู้ปกครองและในผู้ใหญ่ คือ การสังเกตตนเอง เมื่อพบมีอาการผิดปกติดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคแต่เนิ่นๆ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคมะเร็งกระดูก

 

ป้องกันโรคมะเร็งกระดูกอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งกระดูก ดังนั้นจึงเช่นเดียวกับในหัวข้อการตรวจคัดกรอง คือ การรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆดังกล่าวแล้ว เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคแต่เนิ่นๆ

 

 

ขอบคุณที่มา
th.wikipedia.org
haamor.com
medthai.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่น่าสนใจ