โรคเนื้องอกในสมอง อาการสาเหตุการป้องกันรักษาเนื้องอกในสมอง

Share This:

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การรักษาเนื้องอกในสมอง

โรคเนื้องอกในสมอง การรักษา 

เนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยรุ่น ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง แต่อาจมีผู้ป่วยบางรายที่พบว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็น ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในสมองจะทำให้มีญาติพี่น้องเป็นโรคทุกคน ยังมีสาเหตุอื่นที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ เช่น การเป็นมะเร็งที่ส่วนอื่นของร่างกายซึ่งมีโอกาสกระจายไปที่สมอง

 • อาการของโรคเนื้องอกในสมอง
 • การวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมอง
 • แนวทางการรักษาเนื้องอกในสมอง

ชนิดของเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมองมีอยู่หลายชนิด โดยตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกจะแบ่งชนิดของเนื้องอกในสมองออกคร่าว ๆ ได้ประมาณ 120 ชนิด อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งเนื้องอกในสมองได้ออกเป็น 2 ชนิด หรือ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

 1. เนื้องอกในสมองชนิดปฐมภูมิ เป็นเนื้องอกที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ (เช่น กะโหลกศีรษะ เยื่อหุ้มสมอง เซลล์สมอง เส้นประสาทสมอง ต่อมใต้สมอง ต่อมไพเนียล หลอดเลือด เป็นต้น) และสามารถแบ่งออกได้เป็นชนิดไม่ร้ายหรือเนื้องอกธรรมดา (Benign) กับชนิดร้ายหรือมะเร็ง (Malignancy) หรือที่เรียกว่า “โรคมะเร็งสมอง” ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80% จะเป็นชนิดไม่ร้ายหรือเนื้องอกธรรมดา ไม่ใช่ชนิดร้ายหรือมะเร็ง และเป็นเนื้องอกแบบโตช้า
  • เนื้องอกธรรมดาจะมีการเจริญเติบโตช้า ไม่สามารถลุกลามเข้าต่อมน้ำหรือแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้ แต่ถ้าก้อนเนื้องอกมีขนาดโตมากขึ้น อาจไปกดเบียดทับตัวเนื้อสมองข้างเคียงได้ อย่างไรก็ตามเนื้องอกในสมองไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็จัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากกว่าเนื้องอกของอวัยวะอื่น ๆ เพราะสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เนื้องอกในสมองจึงส่งผลต่อการดำรงชีวิตได้สูงกว่า
  • เนื้องอกประสาทหู (Acoustic neuroma) ก็เป็นเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความถัดไป
 2. เนื้องอกในสมองชนิดทุติยภูมิ เป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากส่วนอื่นของร่างกายหรือนอกกะโหลกศีรษะและลุกลามมาที่สมอง ที่พบได้บ่อย ๆ คือ มะเร็งเต้านมกับมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังอาจแพร่มาจากมะเร็งของทางเดินอาหาร ไต ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง เม็ดเลือดขาว เป็นต้น เนื้องอกในกลุ่มจะพบได้บ่อยในวัยกลางคนขึ้นไป บางครั้งผู้ป่วยอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการของเนื้องอกในสมองมากกว่าอาการของมะเร็งที่เป็นต้นกำเนิด

เนื้องอกในสมองอาการ

IMAGE SOURCE : radiopaedia.org, openi.nlm.nih.gov, www.wikimedia.org (by Marvin 101), www.intechopen.com, www.radiologyassistant.nl, www.brain-surgery.com

สำหรับในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะโรคเนื้องอกในสมองชนิดปฐมภูมิทั้งเนื้องอกธรรมดา (Benign) และมะเร็ง (Malignancy) ซึ่งในภาษาทางการแพทย์จะเรียกรวมกันว่า “Brain tumor” เพราะโดยธรรมชาติแล้ว โรคทั้งสองจะมีความเกี่ยวพันกันทั้งอาการ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง วิธีการวินิจฉัย และการรักษาในรูปแบบเดียวกัน ส่วนโรคเนื้องอกในสมองชนิดทุติยภูมิที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้น ก็คือโรคมะเร็งจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นที่แพร่กระจายเข้ามาในสมอง ซึ่งจัดเป็นโรคมะเร็งนั้น ๆ ในระยะที่ 4 (เป็นระยะที่มีการแพร่กระจายของโรคไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย) ดังนั้น จึงมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคมะเร็งของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใด ซึ่งผู้อ่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การรักษาเนื้องอกในสมอง

สาเหตุของเนื้องอกในสมอง

 1. เนื้องอกในสมองชนิดปฐมภูมิ ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด (มีสมมติฐานว่าเป็นเรื่องของยีนบางตัวที่ทำหน้าที่กดเนื้องอกไม่ให้มันโตขึ้นมา แต่ยีนเหล่านั้นมีข้อบกพร่อง จึงทำให้เกิดโรคเนื้องอกในสมองขึ้นมา) ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเอง และมีการศึกษาพบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
  • ปัจจัยทางพันธุกรรม เนื้องอกในสมองบางชนิด พบว่าเป็นพร้อมกันได้หลายคนในครอบครัวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเนื้องอกในสมองชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นก็พบได้น้อยมาก ๆ และเป็นเพียงโอกาสของการเป็นเนื้องอกในสมองสูงกว่าคนปกติเท่านั้น ไม่ใช่ว่าญาติพี่น้องจะต้องเป็นโรคนี้ด้วยกันทุกคน และก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื้องอกในสมองจะทำให้ญาติพี่น้องต้องเป็นโรคนี้ไปด้วย เพราะยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ (โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางโรคก็อาจทำให้เกิดเนื้องอกในหลาย ๆ เนื้อเยื่อหรืออวัยวะรวมทั้งสมอง เช่น von Hippel-Lindau syndrome)
  • ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับสารเคมีต่าง ๆ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การฉายรังสีที่สมองในวัยเด็ก สารพิษจากโรงงานกลั่นน้ำมัน สารพิษจากโรงงานผลิตยาง เป็นต้น
  • ปัจจัยด้านอายุ พบว่าผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งสมองชนิดปฐมภูมิและชนิดทุติยภูมิมากกว่าคนอายุน้อย
  • ปัจจัยอื่น ๆ คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในอวัยวะอื่น ๆ ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้มีโรคมะเร็งแพร่กระจายมาที่สมองเพิ่มขึ้น
 2. เนื้องอกในสมองชนิดทุติยภูมิ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด

โดยทั่วไป เนื้องอกในสมองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • เนื้องอกของเซลล์ที่อยู่ที่สมองเอง ซึ่งจะแบ่งออกเป็นชนิดที่เป็นเนื้อร้ายกับชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้าย โดยส่วนใหญ่มักพบชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายมากกว่า
 • เนื้องอกที่กระจายมาจากส่วนอื่นของร่างกายและลุกลามมาที่สมอง

อาการของโรคเนื้องอกในสมองมีหลายรูปแบบ แต่อาการที่พบได้เป็นส่วนใหญ่และควรรีบมาพบแพทย์ ได้แก่

 • อาการปวดศีรษะ เป็นอาการที่พบได้บ่อย ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยโรคทางสมองประมาณ 60-70% จะมีอาการปวดศีรษะอยู่แล้ว แต่สำหรับโรคเนื้องอกในสมองจะมีอาการเฉพาะเจาะจง เช่น
  • อาการปวดศีรษะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานพอสมควร อาจจะหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน และมีอาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  • อาการปวดศีรษะตอนกลางคืน จนอาจทำให้ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก
 • อาการอ่อนแรงของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมีการทำงานของเส้นประสาทบางเส้นอ่อนแรงไป ส่วนใหญ่อาการนี้มักค่อยเป็นค่อยไป และจะมีอาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลา เช่น แขนอ่อนแรง อาจเริ่มจากอ่อนแรงเล็กน้อย เมื่อเวลาผ่านไปก็อ่อนแรงมากขึ้น ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหน้าเบี้ยวหรือหูไม่ได้ยินได้
 • อาการที่เกิดจากมีการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท เช่น อาการกระตุก ชัก โดยเฉพาะอาการชักเฉพาะที่ เช่น ชักเฉพาะแขน หรือชักเฉพาะขา หรือมีหน้ากระตุกอย่างเดียว เป็นต้น หรืออาการชักในผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีอาการมาก่อน ก็อาจมีสาเหตุจากเนื้องอกได้เช่นกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การรักษาเนื้องอกในสมอง

สำหรับการวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมอง นอกเหนือจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้ว แพทย์อาจทำการตรวจเพิ่มเติมด้วยการตรวจสมองโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เห็นภาพในสมอง ช่วยให้แพทย์สามารถบอกชนิดของเนื้องอกหรือคาดการณ์ได้มากขึ้นว่าเนื้องอกนั้นน่าจะเป็นอะไร รวมถึงช่วยวางแผนในการรักษาได้ด้วย

ในปัจจุบันแนวทางการรักษาเนื้องอกในสมองมีอยู่ 3 วิธีใหญ่ๆ คือ การผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเลือกแนวทางการรักษาโดยพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ อาการของผู้ป่วย ตำแหน่งของเนื้องอก และขนาดของเนื้องอก หากผู้ป่วยมีเนื้องอกที่ไม่ได้ทำให้เกิดอาการและมีขนาดเล็กมาก อยู่ในตำแหน่งของสมองที่ไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานของร่างกาย อาจเพียงแค่ติดตามอาการเพื่อดูว่ามีการขยายตัวของเนื้องอกเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงค่อยทำการรักษา แต่ถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่พอสมควรและทำให้เกิดอาการ เช่น อ่อนแรงหรือปวดศีรษะมาก ก็จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเนื้องอกออกไป ในกรณีที่ผ่าตัดเนื้องอกออกไปแล้ว พบว่าเป็นเนื้อร้ายก็อาจต้องทำการฉายรังสีหรือให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย

เนื้องอกในสมอง เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์สมองผิดปกติ มีทั้งแบบเนื้องอกธรรมดาและเป็นมะเร็ง ซึ่งทั้งสองชนิดหากเติบโตลุกลาม ขึ้นเรื่อยๆ อาจก่อให้เกิดความพิการ หรืออาจเสียชีวิตได้เนื่องจากสมองเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกายรวมทั้งการหายใจ

อัตราการเป็นโรคเนื้องอกในสมอง

พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และช่วงอายุที่พบบ่อย ได้แก่ วัยเด็ก 5 – 9 ปี และช่วงวัยผู้ใหญ่ 50 – 55 ปี

สาเหตุของเนื้องอก

สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากพันธุกรรม หรือมีประวัติได้รับการฉายแสง

อาการผิดปกติของโรคเนื้องอกในสมอง

อาการที่พบบ่อยๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจชัก นอกจากนี้อาการอื่นๆขึ้นอยู่กับว่า เนื้องอกไปกดส่วนไหนของสมอง อาจมีแขนขาอ่อนแรง ถ้าเนื้องอกไปกดส่วนที่ควบคุม การเคลื่อนไหว หรือเนื้องอกไปกดส่วนที่ควบคุมการพูดการเขียนและการทรงตัว

แพทย์จะวินิจฉัยอย่างไร

แพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกายเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น อาจจะต้องทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ด้วยคอมพิวเตอร์สมอง (CT SCAN ) หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมอง (MRI)

 

ขอบคุณที่มา

bumrungrad.com
pobpad.com
health.kapook.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง