ไข้สมองอักเสบ อาจจะกลายปัญหาเนื่องจากการที่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

Share This:

ไข้สมองอักเสบ

 

ไข้สมองอักเสบ เกิดจากการที่ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเจอีที่สมอง  ภาษาอังกฤษคือ (Encephalitis)  หรืออาจจะกลายปัญหาเนื่องจากการที่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งควรที่จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว และเว็บไซต์ Halsat.com จะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้สมองอักเสบเพื่อหาทางป้องกันและรักษาได้

 

สาเหตุของโรคไข้สมองอักเสบ

จะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไข้หวัดไวรัสได้หลากหลายชนิดเช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  เชื้อไวรัสแจแปนนีส เอนเซปฟาไลตีส (JAPANESE ENCEPHALITIS) ซึ่งเป็นอันตรายมากและอาจมีการบกพร่องทางระบบประสาทสูงโดยคนไทยเป็นโรคนี้กันมากถึงกว่า 70%

 

ลักษณะอาการของโรคไข้สมองอักเสบ

โรคนี้มักจะมีอาการที่อ่อนเพลีย ใจเต้นแรงมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ค่อนข้างช้าลง มีการปวดศีรษะอย่างรุนแรงทำให้อาจปวดไมเกรนได้ และมักจะมีมีปัญหาทางด้านการได้ยินและการพูดที่ีไม่ปกตินอกจากนี้ยังมีอาการที่เด่นชัดเช่น เช่น เกร็ง อัมพาต ชัก ปัญญาอ่อน หงุดหงิดได้ง่าย พูดจาไม่ชัด เป็นต้น ผลค่างเคียงคือทำให้เกิดปัญหาด้านความจำด้านการกลืนและเกี่ยวเนื่องไปยังปัญหาด้านสมาธิ ความสนใจ การวางแผนได้อย่างง่ายดาย

ไข้สมองอักเสบ

การป้องกันดูแลและรักษาโรคไข้สมองอักเสบ

ทำได้โดยการ ไม่ใช้ช้อนหรือ ส้อม  หรือแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ควจจะฉีดวัคซีนเป็นอย่างเป็นประจำหรือได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสม่ำเสมอ

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องที่น่่าสนใจ