ดอกมะลิ เป็นพรรณไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลางบางชนิด

Share This: ดอกมะลิ

Read more

เรื่องล่าสุด